Kan revolusjonere havvindindustrien: Vil bygge flytende vindturbiner med effekt på 40 MW

I stedet for å kopiere vindturbinene på land, utvikler gründerselskapet en ny type flytende havvindturbin, som kan bli langt mer effektiv og trenger et betydelig mindre areal i havet.

Kan revolusjonere havvindindustrien: Vil bygge flytende vindturbiner med effekt på 40 MW
De flytende turbinene, som her krenger med vinden, kan installeres nærmere hverandre i havet enn de tradisjonelle, med tre rotorblader som roterer rundt en horisontal akse. Illustrasjon: World Wide Wind

Mens dagens største vindturbiner, enten de er på land eller til havs, trolig kan få en installert effekt på inntil 20 MW, vil et gründerselskap bygge flytende havvindturbiner med en effekt på minst 40 MW.