KRAFT

Kan kable i 2014

STOR KAPASITET: Nexans' kabelleggingsskip Skagerak kan romme 7000 tonn kabler i en vending. NorNed-kabelen mellom Norge og Nederland veier 47 000 tonn. Nexans er klare for å legge nye kabler til Europa.
STOR KAPASITET: Nexans' kabelleggingsskip Skagerak kan romme 7000 tonn kabler i en vending. NorNed-kabelen mellom Norge og Nederland veier 47 000 tonn. Nexans er klare for å legge nye kabler til Europa.

I mai 2008 begynte strømmen å pumpe gjennom verdens lengste høyspentkabel til havs.

NorNed-kabelen fører strøm fra Norge og 580 km under havet til Nederland, på ned til 410 meters dyp.

Norske Nexans bygget 315 km av den, og er klare for å bygge flere kabler til Europa.

– Selvfølgelig, sier Gunnar Evenset, teknisk sjef for Nexans i Halden, til Teknisk Ukeblad.

Les også: Strømprisen stopper fornybar energi

Kan levere 2014

Han tror det er mulig å levere en utenlandskabel alt i 2014, slik blant annet Lyse ønsker.

– Vi har full produksjon for øyeblikket. Men vi må jo ha inn nye prosjekter etter hvert. Så i forhold til 2014 bør det absolutt være realistisk å få på plass en ny forbindelse, sier Evenset.

Teknisk utfordrende

Men sjøkabler er teknisk utfordrende å bygge. NorNed opplevde mye problemer før den kom i drift.

Den om lag 30 år gamle Oslofjordforbindelsen som fører strøm fra Norge til Sverige har vært delvis utkoblet i over ett år.

– Vi har hatt flere tilfeller med skader på kabler, som anker- og trålskader, sier Evenset. – Da er vi normalt sett ganske raskt ute og reparerer. Men det er klart, det kan fort ta en måned eller to å få kabelen reparert og satt i normal drift. I forhold til jordkabel tar en marin operasjon lenger tid og er væravhengig, sier Evenset.

Kablene blir lenger

Nexans har full aktivitet på papirisolerte likestrømskabler under havet. De leverer en link mellom Sardinia og Italia og kabelprosjektet Kontek mellom Danmark og Tyskland.

De jobber også med en ny forbindelse mellom Sverige og Finland kalt Fennoscan 2.

– Det som er nytt nå er at det konstrueres store og lange anlegg. Kabelen mellom Sardinia og Italia er også et gigantanlegg på i overkant av 400 km traselengde. Vi leverer en del av dette. Vi har også et prosjekt som er en HVDC-link mellom Spania og Mallorca på 240 km, sier Evenset.

Dette anlegget skal installeres på om lag 1500 meters dyp og er derfor ekstra utfordrende.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.