FLOM

Kan gi erstatningsansvar: Kommunalteknisk forening advarer mot overvann på vei

Huseiere kan faktisk sitte med ansvar for skader på grunn av overvann.

Slik var det i Tvedestrand 22. oktober 2017.
Slik var det i Tvedestrand 22. oktober 2017. Bilde: Kristian Vabo/NTB scanpix
8. juli 2020 - 10:28
Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) advarer nå mot oversvømte veier og huseiers erstatningsansvar.
 

På oppdrag fra Vegforum for byer og tettsteder (VBT) og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har Sintef nettopp ferdigstilt rapporten «Overvann fra veg».

– Ekstremvær er i ferd med å bli normalvær. Det skaper blant annet utfordringer med hyppigere oversvømmelser av veier. Mange huseiere er ikke klar over at de sitter med et stort ansvar for mye av dette overvannet og skadene som oppstår, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i NKF, i en pressemelding.

Les også

Huseiere kan bli ansvarlige

Rapporten «Overvann fra veg» drøfter ulike problemstillinger knyttet til overvann. Blant annet påpeker den at huseiere har et vesentlig ansvar for vann som renner vekk fra egen tomt. Dermed kan de bli erstatningspliktige for skader på offentlige veier.

– Et stort problem når ekstremvær i økende grad blir normalvær, er hvordan store mengder overvann skaper problemer for veiinfrastruktur og trafikksikkerhet. I denne sammenheng er nok mange huseiere ikke klar over at de sitter med et vesentlig ansvar knyttet til overvann som renner vekk fra egen eiendom, sier Aale-Hansen.

– Mange er opptatt av å lede regnvann vekk fra nedløpsrør og egen tomt. I byer og tettbygde strøk, der bakken ofte har asfaltdekke eller liknende, suges ikke vannet opp av jorda. Da skjer det vi stadig oftere ser i byer og tettsteder, at gater og fortau oversvømmes og gjør framkommeligheten vanskelig. Dette er trafikkfarlig, det kan bidra til å spre forurensing og til å ødelegge selve veien. Lovverket på området er komplisert, med til dels pulverisert ansvar. Likevel ser vi at huseiere i økende grad stilles til ansvar for følgeskader for vannet som har falt på deres tomt og rent videre til naboeiendommer, sier han.

Les også

Behov for innsats på flere områder

For å håndtere de økende mengdene med overflatevann bør flere tiltak settes i verk.

– Vi må se på krav til rørdimensjoner i forbindelse med infrastrukturutvikling. Vi må gjennomgå lovverket for å se om det er vanntett nok, og ikke minst må vi spre kunnskap om såkalte blågrønne løsninger. Eksempler på dette er grønne tak, regnbed, grønnkledde grøfter og gjenåpning av bekker, sier NKF-direktøren.

– Blågrønne løsninger har vist seg effektive for å forebygge flom. Det gjenstår likevel utfordringer for å få til praktiske løsninger innenfor en kostnadsramme som kommuner og utbyggere kan håndtere. All den tid stadig flere bor i tettbygde områder og vi har det været vi har, er vi nødt til å ta dette på alvor. Rapporten vi nå har fått utarbeidet gir et godt grunnlag for å ta dette arbeidet videre, sier Aale-Hansen.

Les også

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.