IT

Kan gi bredbånd til Nordpolen

 

Ikke på nett: Det er dårlig satellittdekning i polare strøk.
Ikke på nett: Det er dårlig satellittdekning i polare strøk. Bilde: Norsk Romsenter

I takt med næringslivets økende interesse for nordområdene vokser behovet for bredbånd.

Dessverre er det dårlig med dekning i mange områder og spesielt nord for Svalbard.

Problemer

De geostasjonære Inmarsat-satellittene ligger litt for langt øst og vest til å gi god dekning i de norske områdene.

Det vil bli bedre når Telenors nye Thor 7 skytes opp i 2014. Den skal ligge på 1 grad vest, som er mye bedre egnet i disse farvannene.

– Selv om Thor 7 vil bety en stor forbedring kan ingen geostasjonær satellitt gi oss skikkelig dekning når vi kommer langt nord. Da får vi problem med vinkelen fra satellitten og ned til antennen om bord på skipet. Det skal ikke mye forstyrrelser til før sambandet blir dårlig, sier sjefen for Telenor Satellite Broadcasting, Cato Halsaa.

Les også: Her kommer fremtidens servere

Ikke på nett: Det er dårlig satellittdekning i polare strøk
Ikke på nett: Det er dårlig satellittdekning i polare strøk Norsk Romsenter

Avklarer behovet

For å avklare behovet og se om det er investeringsvilje vil Telenor Satellite Broadcasting og Norsk Romsenter arrangere et seminar om arktisk satellittkommunikasjon 12. februar.

Her vil aktører fra skipsfart, olje- og gassindustri, seismikk, fiskeri, søk- og redningstjeneste, miljøovervåking, meteorologi, reiseliv, forskning, myndigheter og offentlig forvaltning samles for å se på både betalingsvilje og den teknologien som må til for å etablere bredbånd helt til Nordpolen.

I Canada har deres romadministrasjon gitt opp å finansiere nye satellitter som kan dekke områdene som ikke har dekning i dag og de leter etter partnere i andre land.

Satellittsjef: Cato Halsaa leder Telenor Satellite Broadcasting
Høyelliptisk polarbaneSatellittsjef: Cato Halsaa leder Telenor Satellite Broadcasting Telenor

Høyelliptisk polarbane

– En av mulighetene vi ser på er bruk av to satellitter i det vi kaller HEO, det vil si highly elliptical orbit eller høyelliptisk bane. De vil gå rundt jorda i en elliptisk bane og minst en av dem vil til enhver tid belyse nordkalotten.

Halsaa sier at det vil koste et sted mellom to og tre milliarder kroner å etablere to satellitter i en polar høyelliptisk bane.

To hvis man bygger mindre satellitter og skyter dem opp med samme bærerakett og over tre hvis man bestemmer seg for kraftigere satellitter som må ha hver sin bærerakett.

Fra man har finansieringen klar vil det ta rundt tre år å etablere satellittsystemet.

Les også:

Raskere fiber til halv pris  

Fant sensitiv informasjon på en av tre mobiler  

Super-wifi rekker mange kilometer

Dette blir årets viktigste teknologitrender