OLJE OG GASS

Kan fire på riggkravene

Regjeringen vil se på hva slags hindre som er for riggkapasiteten på norsk sokkel. Regelverket skal også granskes. Her illustrert med Odefjell-riggen  Deepsea Atlantic.
Regjeringen vil se på hva slags hindre som er for riggkapasiteten på norsk sokkel. Regelverket skal også granskes. Her illustrert med Odefjell-riggen Deepsea Atlantic. Bilde: Tore Stensvold
Maiken Ree
29. juni 2011 - 09:27

Norske riggkrav:

  • Alle rigger på norsk sokkel må ha en såkalt SUT (Samsvarsuttalelse).
  • En SUT er er et vedtak fattet av Petroleumstilsynet som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer.
  • SUT omfatter de innretningsspesifikke forhold, det vil si teknisk tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem.
  • En SUT vil inngå i dokumentasjonsgrunnlag ved senere myndighetsbehandling av søknad om samtykke.

Forrige ukes petroleumsmelding tar for seg en rekke tiltak som skal få ned de stadig økende kostnadene på sokkelen. De høye riggkostnadene på norsk sokkel påvirker lønnsomheten i tiltak for økt utvinning, og vil derfor påvirke levetiden i eksisterende felt.

På bakgrunn av det såkalte Åm-utvalgets anbefalinger, vil regjeringen nedsette en ekspertgruppe som skal se på hindre som gjør at riggkapasiteten på norsk sokkel begrenses. De skal også foreslå tiltak som kan bedre flyten av rigger på sokkelen.

Identifisere hindre

– Hensikten er å identifisere eventuelle økonomiske, industrielle eller regulatoriske hindre for at riggkapasiteten på norsk sokkel kan økes. Man skal også se på hvordan kostnadene kan reduseres, sier Ragnar Semundseth i Olje- og energidepartementet (OED) til Teknisk Ukeblad.

Les også: 16 tiltak skal gi økt utvinning

Han understreker at arbeidet skal legge til grunn et minst like høyt sikkerhetsnivå som er i dag.

– Arbeidet begynner straks etter sommeren, sier Semundseth.

Les også: Gir ikke opp Lofoten

Fullstendig gale krav

I fjor kom ekspertutvalget for økt utvinning, også kalt Åm-utvalget, med sine anbefalinger for hvordan man kan øke utvinningen og få ned kostnadene på norsk sokkel. Rapporten fra utvalget danner en del av grunnlaget for petroleumsmeldingen, som ble lagt frem forrige fredag.

Utvalgsleder Knut Åm har tidligere sagt til nettstedet Petro.no at særnorske krav til rigger er fullstendig galt.

– Det blir fullstendig galt når man tar en splitter ny rigg, som møter alle standarder rundt i verden, og riggen må bygges helt om når den skal på norsk sokkel. Dette går ikke på sikkerheten, men det koster masse penger, sier Åm til nettstedet.

LO-leder Roar Flåthen.
Roar Flåthen i LO vil stille krav til arbeidstakermedvirkning når riggkravene skal granskes. Maiken Ree

Høye oppgraderingskostnader

Ifølge Åm-rapporten kan det koste 200 millioner kroner å oppgradere en rigg fra internasjonale farvann til norsk sokkel. Kostnader i forbindelse med forsinkelser kommer i tillegg. Utvalget sier også at riggkostnadene til utbygging og drift utgjorde over 15 milliarder kroner i 2009.

Utvalget peker på at det pressede riggmarkedet på norsk sokkel står i veien for økt utvinning. Det foreslås blant annet at det i større grad brukes langsiktige bore- og intervensjonskontrakter slik at riggkapasiteten øker raskt nok.

Les også: – Oljeindustrien skal nordover

Krever tilstedeværelse

Utvalget vil også bedre riggflyten ved å etablere internasjonale standarder og krav med felles tolkning og anvendelse. Det bør undersøkes om det er mulig å ta initiativ til en slik standardisering gjennom EU eller EØS.

Landsorganisasjonen (LO) sier de har registrert at regjeringen vil se på riggkravene, og krever tilstedeværelse.

– LO har registrert at regjeringen vil sette ned et utvalg for å vurdere det norske regelverket knyttet til bruk av rigger på tvers av sokkelgrensene. Vi har påpekt at arbeidstakersiden må være representert i et slikt utvalg, sier LO-leder Roar Flåthen.

Må baseres på HMS

Han understreker at utvalget må legge til grunn at petroleumsvirksomheten i Norge skal drive et kontinuerlig forbedringsarbeid innen helse-, miljø- og sikkerhet.

– En slik gjennomgang av riggmarkedet vil synliggjøre om det er andre forhold enn strenge norske HMS-krav som påvirker riggmarkedet i Norge, sier Flåthen.

Ikke store forskjeller

I dag er det Petroleumstilsynet (Ptil) som gir tillatelse til bruk av rigger på norsk sokkel. Pressetalskvinne Inger Anda i Ptil sier til Teknisk Ukeblad at de forholder seg til gjeldende regelverk.

– Vi forholder oss til norsk regelverk og håndhever dette. Inntil det eventuelt foreligger endringer i regelverket, vil vi håndheve det som gjelder, sier Anda.

Hun sier at det ikke er påvist store ulikheter mellom norsk regelverk og regelverket som gjelder på andre siden av Nordsjøen.

– Resultatene fra studier viser at det er små forskjeller i kravene på de ulike soklene, men vi håndhever regelverket. I tillegg har vi SUT-ordningen som riggeierne må forholde seg til, sier Anda.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.