Kamp for å kapre fagarbeiderne

Det anslås at industrien vil trenge 70.000 fagarbeidere de neste årene. De som både har fagbrev, arbeidserfaring og høyere yrkesfaglig utdanning er ekstra attraktive.

Kamp for å kapre fagarbeiderne
Nicolay Jore (f.v.) spør om hvilke oppgaver han som BIM-student kan få i Multiconsult. Siri Hegbom, Juni Teigene, Prabriti Tiwari og Morten Sand svarer så godt de kan. Foto: Mona Strande

– Jeg vil mene Norge har de beste og mest innovative fagarbeiderne i verden! Ingen jobber tettere med ingeniørene og sivilingeniørene enn det dere vil gjøre i arbeidslivet, samtidig som dere har den praktiske tilnærmingen dere har fått i utdanningen. Deres kompetanse er avgjørende i den norske modellen, sier spesialrådgiver i LO, Arvid Ellingsen, fra scenen foran en fullsatt sal med fagskole-studenter.