Justisministeren: Politiet mangler metoder for å oppdage terrordroner

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier at politiet har begrensede muligheter til å detektere droner og er avhengig av Forsvaret for å bekjempe trusselen. – Feil. Verktøy og teknologi er tilgjengelig, sier droneekspert.

Justisministeren: Politiet mangler metoder for å oppdage terrordroner
Den kinesiske produsenten DJI har lagt inn geofencing i sine droner som standard. Det kan også andre gjøre, mener flyoperativ leder Nils Håheim-Saers i NORCE. Foto: DJI

Oljeanlegg i Saudi-Arabia er blitt angrepet av droner og Gatwick flyplass måtte stenge i flere dager på grunn av droner som fløy innenfor sikkerhetssonen. Nå har også miljøaktivister skaffet seg et flyvende våpen i klimakampen og truet flytrafikken på Heathrow.