Jetdrivstoff fra overskuddshalm kan forsyne halvparten av all dansk luftfart

Halm har et stort potensial for å begrense CO2-utslipp og som et alternativ til fossile brensler. Nå må den inn i klimakampen, mener forskere.

Jetdrivstoff fra overskuddshalm kan forsyne halvparten av all dansk luftfart
I stedet for at en mengde høy blir liggende å råtne på danske jorder bør det brukes i biodrivstoff, mener forskere. Foto: Galyna Andrushko/ Colourbox

Cirka to millioner tonn halm råtner på danske jorder hvert år.