– Jeg tror koronakrisen kan bli en stor mulighet for en grønn omstart

Vil bruke tiltakspakkene for å fremme klimavennlig næringsliv.

– Jeg tror koronakrisen kan bli en stor mulighet for en grønn omstart
Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i miljøstiftelsen Zero, håper koronakrisen kan bli en grønn omstart, hvis krisemidlene blir brukt riktig. Foto: Alexander Eriksson/Zero

Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i miljøstiftelsen Zero, håper koronakrisen kan bli en grønn omstart, hvor statlige midler får fart på klimavennlige løsninger.