Japanske tankskip får 3,5 MWh batteripakker fra Norge

Verdens første nullutslipps oljetankskip får batteripakke fra Corvus Energy i Bergen.

Japanske tankskip får 3,5 MWh batteripakker fra Norge
e5 tankskip. Asahi Tanker har bestilt to nullutslipps bunkringsfartøy med kapasitet på 1.300 kubikkmeter. Skipene blir 62 meter lange og får 3.5 MWh batteripakker. Foto: e5 Lab

To år etter at et japansk konsortium annonserte at de utvikler et nullutslipps bunkringsfartøy, er byggingen  i gang.