Ja til dobbeltspor Arna - Bergen

Ja til dobbeltspor Arna - Bergen
For togtrafikken på Bergensbanen vil den nye tunnelen, som skal bygges ved siden av den gamle, føre til bedre kapasitet, regularitet og mindre sårbarhet, ifølge jernbaneverket. Bilde: Jernbaneverket

Nå har de bestemt at det skal bygges dobbelspor mellom Arna og Bergen før det bygges veitunnel på strekningen.

Dersom prosjektet kommer med i Nasjonal transportplan vil arbeidet kunne begynne i 2011 eller 2012.

Ikke samfunnsøkonomisk

Vedtaket er stikk i strid med tilrådingen i den eksterne kvalitetsrapporten fra Dovre / TØI.

- Rapporten tilrådet å satse på veitunnelen. Samfunnsøkonomisk ville det være mer lønnsomt, og det ville gjøre ny jernbanetunnel overflødig. Men regjeringen er altså uenig i dette, sier politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Anja Kristin Salte Hjelseth, til Bergens Tidende.

Jernbanestrekningen mellom Arna og Bergen er landets tettest trafikkerte enkeltsporstrekning. Det kjøres hele 126 tog i døgnet gjennom Ulrikstunnelen.

Stort behov

– Når vi vet at normale kapasitetsberegninger tilsier at tunnelen er 100 prosent utnyttet ved å kjøre 80 tog der i døgnet, så sier det noe om både sårbarheten på strekningen og om behovet for å øke kapasiteten, sier regiondirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket i en pressemelding.

Han er svært fornøyd med at departementet vektlegger transportetatens faglige anbefalinger, fremfor de samfunnsøkonomiske anbefalingene i konsulentrapporten.

- Valget av dobbeltspor først viser at kollektivtrafikken nå skal prioriteres i og ved landets største byer, sier Stendal.

Les mer om: