Slik ble Israel en av verdens fremste startup-nasjoner

Slik ble Israel en av verdens fremste startup-nasjoner
Jøder ber ved Vestmuren, eller Klagemuren, i Jerusalem. Israel er preget av religion, men også av høyteknologi. Bilde: Mathias Klingenberg

Tel Aviv, Israel, 16. mars 2017: