RETTSSAK

Isachsen Anlegg ville ha 4,4 mill for ekstra riggkostnader, men tapte mot Bærum kommune

Entreprenøren fikk ikke medhold verken i tingretten eller lagmannsretten.

Veiarbeid, gangvei, fortau, Volas, Kongsvinger juli 2020
Veiarbeid, gangvei, fortau, Volas, Kongsvinger juli 2020 Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen
20. okt. 2023 - 14:03

Isachsen Anlegg tapte i en anke til Borgarting lagmannsrett, i en dom som er datert 2. oktober i år. Motparten var Bærum kommune. Spørsmålet handler i bunn og grunn om hvor mye ekstra firmaet kunne beregne seg i riggkostnader i en rammeavtale.

Bakgrunnen for saken er denne: Bærum kommune lyste i desember 2018 ut en konkurranse for en rammeavtale om vedlikehold og trafikksikkerhetstiltak for årene 2019 til 2023.

Omfanget var anslått til mellom 50 og 100 tiltak i året, med en pris på fra 1000 kroner til 1,5 millioner kroner. Det kunne bli færre eller flere tiltak.

Varigheten på kontrakten var minimum to år, med mulighet for forlengelse i inntil to år til. Maksimal økonomisk ramme var en omsetning på 50 millioner kroner. Kommunen hadde i konkurransegrunnlaget bedt tilbyderne om å oppgi én sum riggkostnader pr. år.

Isachsen Anlegg ga tilbud i januar 2019, fikk jobben, og kontrakt ble signert i februar.

I 2019 var omsetningen og antall avrop omtrent som forutsatt.

Men så ble det mer å gjøre

Men i 2020 ble omsetning og antall avrop mye høyere enn anslått i konkurransegrunnlaget. Og i oppstartsmøte for 2021-sesongen tok Isachsen Anlegg opp at riggkostnadene for 2020 hadde blitt svært mye høyere enn de hadde beregnet da de ga tilbud. Her er partene uenige om det ble sagt at kommunen ville gi en tilbakemelding på dette, men tilbakemelding ble uansett ikke gitt.

I løpet av 2021 fortsatte kommunen å bestille flere oppdrag enn hva som var anslått i rammeavtalen. Også nå ble det mange avrop og høy omsetning. Etter hvert kom kommunen med ny anbudskonkurranse, men Isachsen Anlegg ble ikke valgt som kontraktspart der.

I november 2021 sendte Isachsen Anlegg en endringsanmodning. Firmaet krevde vederlagsjustering som følge av økte kostnader til rigg. Årsak: Det hadde vært betydelig flere avrop og høyere omsetning enn kommunens anslag. Kravet var på 4.017.473 kroner.

Kommunen avviste kravet.

Isachsen Anlegg begynte fra november 2021 å fakturere økte riggkostnader med 14 prosent av omsetningen, og kommunen betalte 78 slike fakturaer. I alt har kommunen betalt rundt én million kroner i fakturerte økte riggutgifter.

I og med at rammeavtalen ikke ble forlenget til å omfatte det siste året ble den siste riggkostnaden på 977.000 aldri fakturert.

Isachsen Anlegg hadde i utgangspunktet beregnet kontraktsarbeidene slik: 26.376.615 kroner for fire år, og kostnad for rigg pr. år på 977.000 kroner. Med anslåtte regningsarbeider ble det totale beløpet for fire år priset til over 35 millioner kroner eks. mva.

Tapte i tingretten

I september 2022 tok Isachsen Anlegg ut stevning med krav om å få dekket rundt 4,6 millioner kroner for ekstra riggkostnader. Bærum kommune begjærte seg frifunnet.

Ringerike, Asker og Bærum tingrett kom i mars 2023 til at Bærum kommune skulle frifinnes, og Isachsen Anlegg skulle betale sakskostnader på 150.000 kroner.

Isachsen anket dommen, og krevde for Borgarting lagmannsrett at kommunen skulle betale vel 4,4 millioner kroner pluss forsinkelsesrenter.

Lagmannsretten finner at det framgår av blant annet konkurransegrunnlaget at omfanget av arbeidene kunne variere fra år til år, og at kontraktstiden kunne bli kortere. Det måtte Isachsen Anlegg som profesjonell tilbyder forstå.

Når det gjelder rigg og drift viser retten til konkurransegrunnlagets ordlyd, og er enig med kommunen i at ordlyden tilsier at kostnadene til rigg skulle være faste.

Kommunen betalte et høyere beløp for riggkostnader fra november 2021. Isachsen Anlegg begynte å fakturere med en høyere rigg- og driftpris. Men lagmannsretten mener at det ikke kan være avgjørende, sammenlignet med den klare objektive forståelsen av kontraktens ordlyd. Dette gjelder selv om fakturaene ble betalt av kommunen. Retten viser særlig til at endringsanmodningen ble avvist av kommunen.

Kommunen presiserte i anbudsdokumentene at antall avrop kunne bli flere eller færre pr. år. Mengdene kunne ikke legges til grunn for årlig omfang. At Isachsen Anlegg likevel valgte å legge til grunn anslåtte mengder for beregningen av kostnader til rigg, må selskapet selv bære risikoen for.

Lagmannsretten legger også vekt på følgende: «Hensynet til likebehandling av tilbydere i offentlige anbudskonkurranser tilsier det bør være en snever adgang til å tilkjenne tilleggsverderlag. Hvis Isachsen Anlegg hadde en lav pris for rigg, vil det medføre en urimelig konkurransefordel om selskapet i ettertid kunne kreve kompensasjon i form av tilleggsvederlag. Heller ikke dette grunnlaget for kravet kan føre frem.»

Bærum kommune er dermed frifunnet for kravet om tilleggsvederlag. Anken forkastes, og i sakskostnader for lagmannsretten skal Isachsen Anlegg betale 112.500 kroner.

LO-advokatene Rune Lium og Anne-Lise Rolland bistår forskeren som har saksøkt staten ved Forsvarsdepartementet etter at vedkommende ble nektet ny sikkerhetsklarering.
Les også

Nytt nederlag: FFI-forsker må ut med 400.000

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.