Insekter som supermatvare lar vente på seg

Til tross for store forventninger har dansk insektproduksjon så vidt kommet i gang før problemene tårner seg opp.

Insekter som supermatvare lar vente på seg
Insekter kan bli en verdifull proteinkilde i framtida, men foreløpig lar den helt store veksten vente på seg.

«Insekter kan bli de unge generasjonenes sushi». «Så mye bedre er det for miljøet å spise insekter». «Insekter i dansk mat skal løse kjempestort matvareproblem».