Innspillsmøte: Viruset kan bidra til at kystflåten fornyes

Regjeringen fikk mange konkrete forslag til hvordan maritim næring kan være med og snu utviklingen i grønn retning etter korona. Ikke alt trenger å koste så mye penger heller.

Innspillsmøte: Viruset kan bidra til at kystflåten fornyes
Statsministeren, næringsministeren og klima- og miljøministeren hadde i dag invitert til videomøte om grønne løsninger og klima.  Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor

 Korona-krisen kan være en gyllen mulighet til både å hjelpe norsk industri og løse klima- og miljøutfordringer.