ASFALT

Innlandet utsetter asfaltering av flere strekninger

Økte kostnader gjør at asfalteringen av noen veistrekninger blir utsatt til 2023.

Illustrasjonsfoto: Nina Kjeøy/Statens vegvesen
5. sep. 2022 - 11:41

De siste månedene har det vært kostnadsøkninger på flere sentrale innsatsfaktorer, slik som drivstoff, strøm og andre typer materialer, i drift og vedlikehold av veier, skriver Innlandet fylke i en pressemelding.

– Kostnadsøkningene har kommet til syne på ordinære driftsoppgaver slik som blant annet kantklipp, renhold og brøyting, men også på vedlikeholdsoppgaver slik som blant annet asfaltering, forklarer Arne Fredheim, seksjonsleder for drift og vedlikehold av fylkesveger i Innlandet fylkeskommune.

Innlandet fylkeskommune hadde planer om å asfaltere 260 kilometer fylkesvei rundt om i fylket i løpet av 2022

– Vi er nødt til å gjøre tiltak for ikke overskride de midlene vi har til rådighet på drift og vedlikehold i 2022. Ut fra en samlet vurdering, har vi valgt å utsette asfaltering av noen strekninger til 2023, sier Johan Nøkleholm, enhetsleder for dekke og merke i Innlandet fylkeskommune, i meldingen.

Strekningene som er utsatt er fordelt på alle de geografiske asfaltkontraktene, og er strekninger som var planlagt asfaltert i høst.  

Disse strekningene får ikke ny asfalt i 2022:

  • Fylkesvei 175 Velta-Galterud i Sør-Odal
  • Fylkesvei 227 Mørkved-Kylstad i Ringsaker
  • Fylkesvei 249 Idrettsplassen-Lunnerud i Gjøvik blir redusert med cirka fire kilometer
  • Fylkesvei 257 Heidal pensjonat-Heidal kirke i Sel

Strekningene blir høyt prioritert i 2023.

– Denne forskyvningen kan gjøre at noen strekninger som var planlagt asfaltert i 2023 blir forskjøvet lenger frem i tid, sier Johan Nøkleholm.

Utsettelsen av asfalteringen på strekningene i 2022 gir en innsparing på rundt 15 millioner eks. mva.

Vedlikeholdsetterslepet øker

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Innlandet er anslått til rundt fire milliarder kroner.

Innlandet fylkeskommune har satt av 700 millioner kroner til utbedring av veier i perioden 2022 til 2026, og 155 av disse millionene er satt av i 2022 for å hente inn noe av forfallet på fylkesveiene.

– Asfaltering er et viktig tiltak for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Utsetting av asfaltering av flere strekninger gjør at vi ikke klarer å redusere etterslepet i år. Dersom kostnadene ikke synker, vil vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene eskalere om ikke staten kompenserer for økningene, sier Sjur Strand, fungerende leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Les også

Setter inn nye elektriske ferger på sambandet Stokkvågen-Lovund-Træna

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.