Ingeniørstudentene krever praksis

Ingeniørstudentene krever praksis
SKUFFET: Leder Emmanuel Rygg i NITO Studentene og NITO-visepresident Trond Markussen vil innføre obligatorisk praksis for ingeniørstudentene. Det vil ikke NOKUT. Bilde: Leif Hamnes

NOKUTs dom

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har evaluert norsk ingeniørutdanning. Her er noen konklusjoner:

På minussiden:

 • For mange og små fagmiljøer
 • For lite forskningstilknyttet undervisning.
 • For lav pedagogisk kompetanse hos lærerne.
 • Utdanningen har for liten internasjonal tilknytning.
 • Gjennomstrømningen blant studentene er for lav.

På plussiden:

 • God fagbase av matematiske og naturvitenskapelige emner.
 • God balanse mellom akademisk og praktisk/teknisk tilknytning.
 • God kontakt med næringslivet.
 • Godt studiemiljø, både fysisk og sosialt.

Forslag

 • Færre fagmiljøer, opprette nasjonalt styrt faglig samarbeid om utstyr og lærerkrefter mellom høyskoler. NOKUT anbefaler med andre ord ikke sammenslåinger.
 • Forsøk med minstekrav i matematikkarakterer ved inntak, kvalitetssikring av studenter som kommer inn via Y-veien og Tres.


Selv om næringslivet er positive til praksis i ingeniørutdanningen, vil ikke Nokuts evalueringskomité gjøre det obligatorisk i studieløpet.

Det opplyste komitélederen, dr. techn. Birgitta Stymne, da sluttrapporten om norsk ingeniørutdanning ble lagt fram for forskningsminister Tora Aasland i forrige uke.

I stedet anbefaler Nokut å finne metoder og fora for å "formalisere kontakten mellom studenter og relevant næringsliv".

Les også: NTNU: For mange fag og overlapping

Skuffet

– Dette har vært forsøkt i lang tid uten resultater. Skal man redusere frafallet i ingeniørutdanningen, må vi få inn en skikkelig praksisordning slik ingeniørstudentene har etterlyst, sier Emanuel Rygg, leder i NITO Studentene.

Undersøkelsene som er lagt til grunn for rapporten, viser at over en tredjedel av studentene ikke oppfatter studiet som relevant, påpeker han.

– Det er et tydelig signal om at noe må gjøres, sier Rygg.

Les også: NOKUT vil ha færre fagmiljøer

– Kan kombineres

Evalueringskomiteen har vært for opptatt av å skåne den teoretiske undervisningen, tror Nito-visepresident Trond Markussen.

– Erfaring fra andre utdanninger viser at det fint lar seg gjøre å kombinere undervisning med praksis i bedriftene, sier han til Teknisk Ukeblad.

Også Studentorganisasjonens leder Øisten Svelle er skuffet over at ikke komiteen går lenger.

– Praksis vil gjøre det lettere for studentene å se relevansen i teorifagene. Klarer vi å motivere de som i dag faller fra til å gjennomføre utdanningen, vil vi ha kommet langt i å løse ingeniørmangelen i Norge, sier Svelle.Vil ha minstekrav i matte

Norske ingeniørstudenters evne til å fullføre studiene, bekymrer nemlig også Nokut- komiteen.

Dårlige grunnkunnskaper i matematikk får skylda at kun 44 prosent av ingeniørstudentene fullfører på normert tid.

Nokut-komiteen mener derfor det bør innføres minstekrav for karaktergrunnlag i matematikk fra videregående når nye studenter tas opp.

– Det bør gjennomføres forsøk med karakterminstekrav på utvalgte læresteder, sa Birgitta Stymne, som på vegne av komiteen også anbefaler en nasjonal gjennomgang av kravene og innholdet i matematikkundervisningen på videregående skole.

Les også: Foreslår karakterminstekrav i matte

Les mer om: