Ingen fare for flom

UFARLIG: Ingen fare for å bli ført med strømmen og kastet ut over demningskanten på Rosskreppfjorden. Vannmagasinet tilhører Kvina-vassdraget og ligger ved maks fyllingsgrad på 929 meter over havet, på grensa mellom Aust- og Vest-Agder. (Bilde: Asbjørn Goa)
TOMT- IKKE TØMT: Selv om det er veldig lite vann i magasinene, er det nok til å forsyne hele Norge med elekstrisitet til langt ut på våren. I tillegg kan vi importere kraft. Det er ikke kraftkrise - men det kan bli priskrise for husholdninger og næringsliv. Ved Gravatnet i Vest-Agder advares det om variabel vannstand. (Bilde: Asbjørn Goa)
NVEs diagram viser fyllingsgraden for uke 37 inneværende år (gul linje) sammenliknet med tidligere år/perioder. Bare en gang tidligere har fyllingsgraden vært så lav - det var i perioden 1990- 2005 - nærmere bestemt sist prisene føyk i været: 2003.
Magasinfyllingsgrad uke 37 - 2006: Område 1: 60,6%. Område 2: 54%. Område 3: 68,1%. Samlet for landet: 61,2%. Kilde: NVE (Bilde: NVE)
Panorama fra den kunstige innsjøen Rosskreppfjorden (929 m.o.h) 10. september 2006. <a onclick="window.open('http://www.tu.no/multimedia/archive/00032/ag_2006_vannmagasin__32767a.jpg','panorama','scrollbars=1,menubar=1,resizable=1,width=800,height=620');return false;" href="http://www.tu.no/multimedia/archive/00032/ag_2006_vannmagasin__32767a.jpg" target="panorama" style="color:blue;text-decoration:underline;">Klikk her for stor versjon</a> (Bilde: Asbjørn Goa)
Rosskreppfjorden, ringet inn i rødt, er en regulert kunstig innsjø som ligger på grensen mellom Vest-Agder og Aust-Agder. (Bilde: Google Earth)
Dam Kilen, Vest-Agder (Bilde: Asbjørn Goa)
POLITIKK: Norge har fortsatt et stort vannkraftpotensial, men politikerne vil heller verne naturen. Siden 2003 har Stortinget sagt nei takk til 2,4 TWh fra mulige vannkraftprosjekter, deriblant Sauda, Øvre Otta og Vefsn. Bildet er fra demningen ved Kilen i Vest-Agder. (Bilde: Asbjørn Goa)
Utsnitt fra den kunstige innsjøen Rosskreppfjorden (929 m.o.h) 10. september 2006. <a onclick="window.open('http://www.tu.no/multimedia/archive/00032/ag_2006_vannmagasin__32767a.jpg','panorama','scrollbars=1,menubar=1,resizable=1,width=800,height=620');return false;" href="http://www.tu.no/multimedia/archive/00032/ag_2006_vannmagasin__32767a.jpg" target="panorama" style="color:blue;text-decoration:underline;">Klikk her for panorama</a> (Bilde: Asbjørn Goa)

Norske vannmagasiner er nå nede på et minimum. Fyllingsgraden er om lag 60% rett før høsten og vinteren setter inn, melder NVE. Total magasinkapasitet i Norge er 81888 GWh. Fareskiltet ved Rosskreppfjorden (929 m.o.h når magasinet er fullt) i Kvina-vassdraget, er det ikke bruk for på lenge.

Vannmagasinene i Norge er ikke endret fra uke 36 til uke 37, samlet sett. Ifølge NVE er fyllingsgraden 61,2 prosent i uke 37. Men i område 2 - det vil si på Vestlandet, er magasinene reelt sett tappet . Fyllingsgraden er redusert med 0,5 prosentpoeng - fra 54,5 til 54 prosent.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå