BYGG

Ingen endring av energiforskriften nå

Mona StrandeMona StrandeJournalist
28. jan. 2008 - 07:09

TEK

  • TEK er forkortelse for teknisk forskrift, en forskrift til plan- og bygningsloven.
  • Fra juni 2009 skal en ny TEK tre i kraft.
  • Målet er å redusere energibruken i bygg med 25 prosent, kravene skjerpes 40 prosent i forhold til gjeldende forskrift.
  • RIF har beregnet at den nye forskriften er utformet slik at målet ikke blir oppnådd.


De nye tekniske forskriftene (TEK) har vært gjenstand for heftig diskusjon siste halvår.

På oppfordring fra kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa har Statens bygningstekniske etat (BE) og Rådgivende ingeniørers forening (RIF) møttes for å bli enige om hvordan TEK kan bli bedre.

Selv om de nå har tilnærmet samme oppfatning, ser det ikke ut til at endringene vil tre i kraft før revisjonen i forbindelse med den nye plan- og bygningsloven, som skal gjelde fra 1. januar 2009.

Hever kravet

Overingeniør Brita Dagestad ved avdeling for bygningsteknikk i BE er klar på hva de nå vil vurdere å endre i forskriften de selv utformet for få måneder siden.

– Det er mulig vi burde hatt strengere krav til temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner. Den ble satt til 70 prosent, mot 60 i TEK-97, men jeg ser nå at vi kanskje burde ha vært enda strengere, sier hun.

I høringsnotatet var det foreslått en virkningsgrad på 80 prosent, men dette ble redusert etter protester fra enkelte miljøer i bransjen. Dagestad vet ikke om det blir snakk om å øke virkningsgraden helt til 80 prosent, men sier BE skal se spesielt på saken.

Strengere for næringsbygg

RIF har ment at en virkningsgrad på 70 prosent vil gi store omfordelingsmuligheter mellom bygningskropp og tekniske installasjoner, noe som med andre ord vil gjøre det enkelt å kompensere for et dårlig energitiltak ett sted i bygget med energisparing et annet sted. For å hindre dette, utreder BE muligheten for å differensiere kravet til forskjellige bygningskategorier.

Dagestad mener én mulighet kan være å differensiere slik at bygg med høye ventilasjonsvolum får strengere krav, mens boliger slipper lettere unna. BE har allerede informert Kommunal- og regionaldepartementet om at dette skal utredes, og det er varslet trinnvis skjerping av kravsnivået for alle bygninger i årene fremover.

Endrer rammekravene

Rammetallene skal regnes om nå som NS 3031 er ferdigstilt. Disse omregningene, som ifølge BE er en ren regneteknisk justering, skal gjøres umiddelbart. De øvrige endringene må utredes nærmere. Eventuelle endringer vil ikke bli innført før revisjonen av TEK i forbindelse med innføringen av ny plan- og bygningslov. Da sendes de på høring på vanlig måte.

På sikt vil det også bli vurdert hvorvidt man skal holde på to modeller – både rammekrav og energitiltak – eller om man skal gå for én modell.

– Ut ifra erfaringene vi gjør oss fremover vil vi vurdere om vi er mest tjent med én eller to modeller, sier Dagestad.

Glad for faglig enighet

Sivilingeniør Jon-Viking Thunes i Opticonsult er glad BE vil øke temperaturvirkningsgraden for varmegjenvinner og innføre ulike krav for boliger og næringsbygg.

– Jeg er trygg på at de retter opp dette i neste runde. Det kan løse mye av problematikken RIF har påpekt med nye TEK, sier Thunes.

Administrerende direktør i RIF, Siri Legernes, er enig.

– Det er positivt at BE går inn for kontinuerlig skjerping og endring. RIF hadde håpet at vi skulle få endringene på plass raskere, men nå er vi alle fall faglig enige, sier hun.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.