Ingen aldersgrense og ikke påbud om hjelm: Dette er reglene for elektriske sparkesykler

Se opp for ulovlige sparkesykler på markedet.

Ingen aldersgrense og ikke påbud om hjelm: Dette er reglene for elektriske sparkesykler
Elsparkesyklene er overalt i Oslo sentrum. Foto: NTB Scanpix

De populære elektriske sparkesyklene sidestilles med sykkel i regelverket. Det betyr at de defineres som elektriske kjøretøy, og at motorens toppfart ikke kan overstige 20 kilometer i timen.

Fartssperren må være satt av produsenten, og er sperren fjernet slik at sparkesykkelen får en høyere toppfart, vil den ifølge regelverket bli definert som motorvogn.

Mye ulovlig på markedet

– Vi får stadig henvendelser fra folk som enten skal kjøpe eller har kjøpt. Mange er ikke klar over regelverket og kjøper en ulovlig sparkesykkel, forteller Hulda Tronstad, seniorrådgiver i elektrisk mobilitet i Norsk elbilforening.

Hun mener årsaken er manglende kjennskap til det nye regelverket.

– Vi ser at mange som selger disse, faktiske ikke opplyser om bruksområdene, eller at det står med svært liten skrift, sier Hulda Tronstad.

I tillegg til fart, stilles det også krav til lydsignal, bremsing, merking, lys og reflekser. Det er ikke påbudt å bruke sykkelhjem, men Statens vegvesen oppfordrer generelt alle syklister til å bruke dette.

Les også

Dette er reglene for elektriske sparkesykler i Norge

  • Elektriske sparkesykler må ha en sperre som gjør at det ikke kan oppnås høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft.
  • Kjøretøyet kan maksimalt veie 70 kg, ikke være bredere enn 85 cm og ikke lenger enn 120 cm.
  • Elektriske sparkesykler er klassifisert som sykler, dermed gjelder de samme reglene for ferdsel.
  • Kjørende som krysser gangvei eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun.
  • Sykling på gangvei, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.
  • I gågate eller på gatetun må det ikke kjøres fortere enn i gangfart.
  • Sykkelen kan stanses eller parkeres på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.
  • Det er ikke lov å bruke elektriske sparkesykler i utmark. Der regnes den nemlig som motorvogn.
  •  Det er ingen aldersgrense på de elektriske sparkesyklene, og det er ikke påbud om hjelm, på lik linje med sykkel.
Les også