Industritopper etterlyser avklaring om havvind: – Mister norsk mulighet

Tålmodigheten er i ferd med å renne ut for flere norske industritopper hva angår tempoet med å avklare når og hvordan norsk satsing på havvind skal skje.

Industritopper etterlyser avklaring om havvind: – Mister norsk mulighet
Mulighetene finnes allerede, havvind er ikke noe som kan vente langt inn i fremtiden, mener Sintefs styreleder Walter Qvam (t.v.) og Kongsberg-gruppens konsernsjef Geir Håøy. Foto: Berit Roald og Ole Berg-Rusten/NTB

– Vi trenger mer energi. Og vi må ta i bruk mulighetene innen offshore vind. Det vil dekke store deler av behovet og vil gi industrien gode muligheter for å etablere grønn eksport og arbeidsplasser for fremtiden, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg-gruppen.

TU møtte  Håøy sammen med Sintefs styreleder Walter Qvam da de fredag var sammen for å markere at Sintef åpnet kontor i Kongsberg Industripark

– Men da må det tas noen beslutninger. Og de må tas nå. Ellers mister vi mulighetene, sier Håøy.

Beslutningene det dreier seg om, er regjeringens manglende avklaring om hvorvidt utbyggingen av Søndre Nordsjø II skal gjøres kun med kabler hjem til Norge eller om utbyggingen i tillegg skal kables til internasjonale markeder i Storbritannia og/eller kontinentet.

– Konkurransen er stor

Både for investorer, utbyggere og norsk leverandørindustri er det viktig at utbyggingen blir et prosjekt som også har mulighet for å forsyne det internasjonale energimarkedet og ikke utelukkende det norske. Senterpartiet krever utelukkende nasjonal kabling, mens Arbeiderpartiet mener at en såkalt hybrid løsning, med kabler både hjem til Norge og til eksterne markeder, er å foretrekke. For norske industritopper fremstår imidlertid manglende fremdrift og beslutninger som frustrerende.

– Jeg kan si det enda tydeligere. Når avklaringene ikke kommer, eller blir begrenset utelukkende til nasjonale løsninger, vil Norge miste mulighetene til å etablere en internasjonalt ledende industri innen offshore vind, advarer Qvam og utdyper:

– For konkurransen er stor. Bare se på Danmark. På en god dag dekker de allerede hele sitt behov for elektrisk kraft fra vind. Det viser hva potensialet er og hva vi står overfor. Vi trenger større eksportinntekter i fremtiden. Og de må komme fra grønne industrier. Havvind er en åpenbar kandidat der våre politikere og myndigheter må løfte blikket fra strømpris-temaet til kraft- og industripolitikk i et 20-30-årsperspektiv. Da er det åpenbart at både havvind, hydrogen og CCS er store muligheter for Norge, gitt at vi tar kloke, raske og fremtidsrettete politiske beslutninger.

– Overraskende mange henvendelser

Når det gjelder muligheter, mener de to industritoppene at disse allerede finnes her og nå og ikke utelukkende langt inn i fremtiden. Håøy forteller at Kongsberg-gruppen allerede har høy etterspørsel etter tjenester og produkter nettopp innen havvind:

– Vi har allerede overraskende mange henvendelser innen grønne prosjekter. 80 prosent av våre tilbud nå dreier seg om offshore vind. 

Les også