Industritopper etterlyser avklaring om havvind: – Mister norsk mulighet

Tålmodigheten er i ferd med å renne ut for flere norske industritopper hva angår tempoet med å avklare når og hvordan norsk satsing på havvind skal skje.

Industritopper etterlyser avklaring om havvind: – Mister norsk mulighet
Mulighetene finnes allerede, havvind er ikke noe som kan vente langt inn i fremtiden, mener Sintefs styreleder Walter Qvam (t.v.) og Kongsberg-gruppens konsernsjef Geir Håøy. Foto: Berit Roald og Ole Berg-Rusten/NTB

– Vi trenger mer energi. Og vi må ta i bruk mulighetene innen offshore vind. Det vil dekke store deler av behovet og vil gi industrien gode muligheter for å etablere grønn eksport og arbeidsplasser for fremtiden, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg-gruppen.