DEBATT

Industrien trenger vindkraft

De som sier nei til all vindkraft er verken på lag med industrien, klimaet eller den fornybare framtiden.

Montering av vindkraftparken på Fosen.
Montering av vindkraftparken på Fosen. Foto: Ole Martin Wold, Statkraft
Jan Olav Andersen, El- og IT-forbundet, Frode Alfheim, Industri Energi og Jørn Eggum, Fellesforbundet
6. sep. 2019 - 08:45

Norge har noen av Europas absolutt beste forutsetninger for vindkraft. Vi kan høste av en fornybar ressurs som både vi og resten av verden trenger mer av. Tilgang på fornybar energi er en forutsetning for å løse klimaproblemene, samtidig som ren og rimelig kraft gir grunnlag for viktige arbeidsplasser i industrien.

Vi må øke kraftproduksjonen

Vår ambisjon er mer industri, og da må det mer kraft til. For å lykkes må vi øke kraftproduksjonen. I motsatt fall risikerer vi økte svingninger i prisene som vil ramme både forbrukere og industri. Kostnadene på vindkraft har sunket mye de siste årene, og det bygges i dag anlegg uten behov for subsidier.

Artikkelforfatteren mener de nye strømkriteriene favoriserer eksisterende næringsliv.
Les også

Vi må unngå at strømmen går til nasjonale helter fra fortiden

Norge er lykkelandet, nok en gang. Fra slutten 1800-tallet tok vi i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Det la grunnlaget for framveksten av verdens reneste prosessindustri. Mot slutten av 1960-årene gjorde vi våre første oljefunn. Det har skapt enorme inntekter og masse arbeidsplasser, både til havs og på land. Vi har i dag en verdensledende kompetanse i leverandørindustrien som vi vil få stor glede av framover. I dag gjør våre vindressurser at vi nok en gang kan skape arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet basert på våre naturressurser.

Både Hydro og Alcoa har inngått langsiktige kraftavtaler på henholdsvis 15 og 29 år basert på vindkraft med gode priser i Norge. I Nordland planlegger FREYR å bygge battericellefabrikk og vindkraftpark. Fabrikken vil trenge opp mot 3 TWh i året, om lag det en vindpark kan produsere. Slike prosjekter må ønskes velkommen.

Vindkraft på land har ikke kun positive sider

Vi er positive til vindkraft på land, da det motsatte verken gagner industrien eller klimaet. Utbygging av vindkraft bidrar til å sikre eksisterende arbeidsplasser, samtidig som det legger grunnlag for nye. Norsk leverandørindustri bør ha ambisjoner om økte markedsandeler innen vindkraft, både til lands og til havs.

Vi kan si nei til de prosjektene hvor inngrepet i naturen ikke kan forsvares, samtidig som vi sikrer ren kraft til industrien

Vindkraft på land har ikke kun positive sider. Vi ønsker å ta vare på urørt natur og artsmangfold. Samtidig må vi tåle å se hvordan vår velferd blir til. I en tid der vi må løse klimakrisen og hvor behovet for fornybar kraft vil øke, er de som sier nei til all vindkraft verken på lag med industrien, klimaet eller den fornybare framtiden vi må strekke oss mot.

Det avgjørende er at konsesjonssystemet er solid, slik at vi har den rette balansen mellom bruk og vern. Utgangspunktet er godt, fordi det er mange egnete områder for vindkraft i Norge. Det betyr at vi kan si nei til de prosjektene hvor inngrepet i naturen ikke kan forsvares, samtidig som vi sikrer ren kraft til industrien.

Vi har vært dyktige til å ta bruk våre naturressurser til industribygging og velferd på en forsvarlig måte i Norge. Først med vann, så med olje og gass, og nå med vind. Vi har stolte tradisjoner som energi- og industrinasjon. Det må vi fortsette med. Alt annet er uansvarlig.

Konsernsjef i Yara og NHO-president Svein Tore Holsether advarer: – Som nasjon må vi ikke sette oss i den situasjon at vi må velge mellom utslippskutt og arbeidsplasser.
Les også

Yara-sjefen advarer: – Ligger an til å tape

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.