Vil kontrollere skipsfarten

Vil kontrollere skipsfarten
VIL HA SKIPSKONTROLL: Skipsfarten er fritatt fra å følge kravene for håndtering av fluorholdige klimagasser, men ikke lenge, dersom kjølebransjen får det som de vil. Bilde: Wilh.Wilhelmsen

– EU har valgt å holde skipsfarten utenfor, og det vil de fortsette med. Norske skip vil imidlertid bli berørt av regelverket, da land som Nederland, Frankrike og Sverige på nasjonalt nivå har bestemt seg for å praktisere regelverket også for skip. Dette betyr at norske skip som må fylle kuldemedium når de ligger ved havner i disse landene, må forholde seg til F-gassforordningen, sier Stig Rath i bransjeorganet for Ventilasjons-, kulde- og varmepumpeentreprenører (VKE) .

F-gass-forordningen: EU avviser kontroll av varmepumper

Felles regelverk

Det europeiske bransjeforbundet Area jobber i tillegg for at skipsfarten som helhet skal inkluderes i F-gassforordningen.

Area har bedt norske VKE om å bidra til å skape felles aksept for synspunktet. VKE er blant annet bedt om å komme med forslag til et felleseuropeisk regelverk.

Dialog

De vil nå gå i dialog med norsk skipsfart.

– Norge er en av de store sjøfartsnasjonene, og vi skal nå utrede hvordan vi mener kontroll av kjølegass ombord på norske skip skal foregå. Vi skal høre hva blant annet Wilhelmsen-rederiet ønsker seg, for vi kan påvirke dette spørsmålet i EU gjennom vårt bransjeforbund AREA, som er høringsinstans i EU. Slik kan vi være i forkant av utviklingen og påvirke den til å bli fornuftig, sier Rath.

Les mer om: