– Ubegripelig merkelig debatt

– Ubegripelig merkelig debatt
AVFEIER MOTSTANDEN: Demonstrasjon mot oljeboring i forbindelse med en forelesning statsminister Jens Stoltenberg nylig holdt i Oslo. Norsk Industri viser ingen forståelse av oljemotstandere som ikke ønsker en konsekvensutredning av eventuell oljeboring. Bilde: Dag Yngve Dahle

– En konsekvensutredning for Lofoten og Vesterålen er viktig for norsk demokrati, sier direktør Stein Lier-Hansen i bransjeorganisasjonen Norsk Industri.

I dag la bransjeorganisasjonen fram sin konjunkturrapport, som spår oppgang for norsk industri. Samtidig tok han et oppgjør med motstanderne av oljeboring i Lofoten og Vesterålen, som mener det lage en konsekvensutredning (KU) om oljeboring i dette området er første steg i en utbygging.

– Dette er viktig for å dokumentere at vi er et land som har seriøse prosesser før vi fatter vedtak. Det er en ubegripelig merkelig debatt vi har i Norge nå, sier Lier-Hansen.

Les også: SV: Trenger ikke mer kunnskap om olje i nord

Sammenligner med Gardermoen

Stein Lier-Hansen, Norsk Industri, legger fram konjunkturrapporten 27. januar 2011
HARDT UT: Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen går hardt ut mot SV og andre som nekter å konsekvensutrede oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Kjetil Malkenes Hovland
– Jeg har jobbet med miljøsaker siden 1981, og det har alltid vært miljøbevegelsens krav at vi skal ha en KU før et inngrep, for å vurdere om man skal pålegge utbyggere avbøtende tiltak, jamfør Gardermoen-utbyggingen. Det var konsekvensutredningene som førte til avbøtende tiltak i hundremillionersklassen for å sikre grunnvannet under flyplassen, sier Lier-Hansen.

Han avfeide totalt SV-leder Kristin Halvorsens utspill om at det ikke trengs mer kunnskap om Lofoten og Vesterålen.

– Jeg kan ikke skjønne at det går an å si nei til en konsekvensutredning, sier Lier-Hansen. – En konsekvensutredning etter petroleumsloven er ikke et vedtak om utbygging. Vi kan dokumentere her i dag 10-12 eksempler på KU-er som ikke har ført til utbygging. Så det er ikke riktig at det å lage en KU er å starte en utbygging. At det ofte er det normale, det er riktig. Men de blir da gjennomført i tråd med den kunnskapen man har fått gjennom konsekvensutredning.

– Området er ikke vernet

Norsk Industri-direktøren viser til at området ikke er vernet, og at det trengs mer kunnskap nettopp i tilfeller hvor det er konfliktfylte utbygginger.

– Vi mener det nettopp er når det er konflikter i en sak at det bør gjennomføres en KU. Det er viktig av hensyn til seriøsiteten i forvaltningen at det gjennomføres en KU før man trekker konklusjoner. Så kan man si at det ikke er noen vits i å gjennomføre en KU hvis regjeringen allerede har bestemt seg for at Lofoten og Vesterålen skal vernes, for eksempel etter naturvernloven. Men det har regjeringen ikke bestemt. Så lenge området ikke er bestemt vernet, skal en KU avgjøre om det blir en utbygging, og innenfor hvilken ramme den utbyggingen skal skje, sier Lier-Hansen.

Les også:

SV avviser Lofoten-kompromiss som «bare tull»

Helge Lund varsler energikrise: <br/> – Klarer ikke å produsere nok olje

Lofoten-ordførere kjemper for konsekvensutredning

Lofoten og Vesterålen: <br/> – Varig vern ikke aktuelt

Ti av elleve kommuner ønsker oljeutredning