INDUSTRI

U-864 kan bli tildekket

DYR OG USIKKER: Mammoet Salvage vil spesiallage gripeklo og annet utstyr for å heve U-864. Kystverket konkluderer med at det er mer usikkert enn å dekke til vraket.
DYR OG USIKKER: Mammoet Salvage vil spesiallage gripeklo og annet utstyr for å heve U-864. Kystverket konkluderer med at det er mer usikkert enn å dekke til vraket.Bilde: Mammoet

Avgjørelsen:

Regjeringen har bestemt seg for å heve vraket av U-864 for å minske faren for lekkasje og forurensing fra lasten på 67 tonn kvikksølv som var om bord. Kystverket har brukte egen ekspertise samt Det Norske Veritas i vurderingen av hva som skal gjøres med kvikksølvfaren. Begge instanser samt SFT (Klif) har konkludert med at det beste er å la ubåten og lasten ligge urørt og kapsle alt inn og dekke over. Men folk og følelser spiller inn. Heving av vraket er derfor bestemt og utredet. Dette arbeidet kritiseres i KS2-rapporten fra Dovre Group i desember 2009.

KS2:

I forbindelse med store statlige investeringer stilles det krav til kvalitetssikring. Hensikten med KS2 er å gi Fiskeri- og kystdepartementet en uavhengig analyse av hevingsalternativet før det legges fram for Stortinget. Den uavhengige kvalitetssikrer skal identifisere utfordringer for prosjektets gjennomføring. KS2-rådgivingen skal også inneholde en kostnadsramme, samt en tilråding om hvordan prosjektet skal styres for at kostnadsrammen skal holde.

U-864:

  • Tysk ubåt senket av den britiske ubåten HMS "Venturer", 9. februar 1945. Alle om bord omkom.
  • U-864 var på vei fra Tyskland via Norge til Japan med personell med teknisk spesialkompetanse og krigsmateriell, blant annet var det omkring 65 tonn metallisk (flytende) kvikksølv om bord, lagret på stålflasker.
  • Vraket av U-864 ble funnet av Sjøforsvaret i mars 2003. Vraket ligger på ca. 150 meters dyp, ca. 2 km vest for Fedje i Hordaland.
  • Vraket er delt i to, og for- og akterpartiet synes å være relativt intakte. Vraket ligger ustabilt til på havbunnen.

Nok en gang konkluderer Kystverket med at tildekking av ubåtvraket utenfor Fedje er miljømessig best. Regjeringen bestemte i januar 2009 for å heve ubåten, uansett. Nå er formuleringene mer ulne.

I forrige uke leverte Kystverket en ny konseptutvalgsrapport etter at Dovre-gruppen i en kvalitetssikringsrapport, KS2, i desember 2009 satte store spørsmålstegn ved operasjonen, arbeidet forut, kontrakts- og ansvarsspørsmål samt pris.

Les også: – U 864 skal heves

Uavhengig

Kystverkets nye konseptutredning (KU) skal gjennom en uavhengig gransking og kvalitetssikringen. Metier og Møreforskning er satt på den jobben.

De skal levere sin rapport i løpet av våren og tidsnok til at regjeringen rekker å legge saken inn i Revidert nasjonalbudsjett 2011.

I 2009 var Kystverket, mot sin faglige overbevisning, i gang med å gjennomføre pålegget fra regjeringen om å gå i gang med heving av ubåten. Kontrakt med nederlandske Mammoet var inngått.

Les også: Tror ikke regjeringen vil heve Fedje-ubåten

Tvungen retrett

Men, med KS2-rapporten fra Dovre Group på bordet i desember 2009 og høylytte politiske kommentarer om prislappen og usikkerheten rundt heving, ble fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen nødt til å gå tilbake til Kystverket og be dem foreta en ny KU.

Kystverket konkluderer nå – igjen – med at tildekking av ubåten både er tryggest miljømessig og innebærer minst risiko for spredning av kvikksølvforurensning. Prislappen er på ca. 430 millioner kroner.

Det neste beste alternativ er heving, slik regjeringen sier den ønsker.

Et tredje alternativ er å heve kun kvikksølvbeholderne og dekke til og innkapsle resten av vraket og massene rundt som kan være forgiftet. Prislappen på alternativ to er beregnet til 1,15 milliarder kroner, mens delvis heving koster 900 millioner kroner.

Les også: Mener Stortinget føres bak lyset

Risiko

Kystverket skriver at alternativ to, (heving av alle skrogdeler) og alternativ tre (heving av bare lasten), både har dårligere miljøegenskaper og er dyrere enn alternativ en, full tildekking.

Klar konklusjon

I konklusjonen heter det: "Kystverkets vurdering er at alternativ 1,2 og 3 vil gi de ønskede miljøeffekter ved U-864 dersom gjennomføringen blir vellykket. Miljørisikoanalysen viser at den kortsiktige risikoen for økt forurensning er større ved en heving og heving av last enn ved en tildekking."

Videre:

"På bakgrunn av mandat fra Fiskeri- og kystdepartementet (se vedlegg A) for denne konseptvalgutredningen vurderer Kystverket tildekking å være det minst risikofylte tiltaket og anbefaler derfor en innkapsling av kvikksølvforurensningen gjennom tildekking av vrak og forurensete bunnsedimenter. Kystverket har med det lagt avgjørende vekt på miljørisikoen i sine vurderinger, men ser at også andre momenter kan analyseres og vektlegges før endelig beslutning om konseptvalg treffes."

Regjeringen: Må tenke litt til

Står fast

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Magnus Hodne i Fiskeri- og kystdepartementet har ikke regjeringen endret oppfatning om ubåten skal heves eller tildekkes. I januar 2009 sa daværende fiskeri- og kystminister Helga Pedersen at uansett skal ubåten skal heves. Det samme har Lisbeth Berg-Hansen sagt. Likevel er formuleringene i departementets pressemelding forrige uke tvetydig:

"Denne utredningen skal nå gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1). Dette vil danne grunnlag for regjeringas beslutning om hvordan kvikksølvforurensningen fra U-864 kan håndteres på en miljømessig best mulig måte."

– Vil ikke det si at regjeringen nå åpner for at tildekking er mest sannsynlig?

– Det er ikke tatt noen ny beslutning i regjeringen, svarer kommunikasjonsrådgiver Hodne i departementet.

Les også: Slik skal U-864 heves

Vrakdeler

Ubåten inneholdt om lag 67 tonn beholdere med kvikksølv da den ble torpedert og sank i februar 1945.

Nå ligger vraket i to deler på 140 og 160 meters dyp. Beholderne er rustne og faren for at organismer i havet kan få i seg kvikksølv stiger.

Usikker pris

Kystverket har operert med en totalpris på litt over en milliarder kroner for å heve U-864 etter anbud fra Mammoet Salvage. Dovre Group mente at prisen ville bli mellom 1,6 milliarder kroner og 2,2 milliarder kroner. Kystverket ble totalt slaktet for arbeidet med heving i KS2-rapporten.

Mer om saken:

Krever høring om Kystverket-jobb

Slaktrapport slaktes

Imøtegår Dovre-rapport

Én mann nedsabler 50 DNV-eksperter

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.