INDUSTRI

Tar båtulykker til spørretimen

KJAPP: Hydrolift produserer raske båter med step-skrog. Bård Eker mener skrogtypen ikke kan lastes for ulykkene. Her demonstrere han rask sving med en 25-fots båt, uten at den tverer.
KJAPP: Hydrolift produserer raske båter med step-skrog. Bård Eker mener skrogtypen ikke kan lastes for ulykkene. Her demonstrere han rask sving med en 25-fots båt, uten at den tverer.Bilde: Espen Zachariassen
Tore Stensvold
21. sep. 2011 - 12:32

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou fra Høyre er bekymret etter alle ulykken med raske fritidsbåter.

Hun vil be samferdselsministeren om at Statens havarikommisjon for transport (SHT) får plikt til å undersøke alvorlige ulykker også med fritidsbåter. I dag har SHT mulighet, men ikke plikt, til å granske.

Lovendring

Schou stiller spørsmål til samferdselsministeren om hun ikke skal pålegge SHT å etterforske alvorlige fritidsbåtulykker. I dag er det politiet som etterforsker om det har skjedd noe straffbart. Schou mener SHT må på banen for å finne årsak og å trekke lærdom.

Schou mener derfor om at ber derfor om at bestemmelsen i Sjølovens §476, 3. ledd bør endres, slik at Havarikommisjonen blir pålagt å etterforske alvorlige ulykker i fritidsbåt, og ikke bare for yrkesfartøy slik situasjonen er i dag.

Les også: Livsfarlig med brå sving i høy fart

Skylder på step-skrog

Kongelig norsk båtforbund (KNBF) har engasjert seg kraftig i saken. Generalsekretær Reidar Kjelsrud er bekymret etter at fem dødsfall etter tre ulykker med raske båter, spesielt RIB-er og båter med step-skrog som kan oppnå hastigheter opp mot 80–90 knop, og som går under betegnelsen familiebåter.

I sommer omkom tre personer, deriblant Kiwi-gründer Per Erik Burud, i en ulykke med step-skrogsbåt, skrog som slipper vannet og luftsmøres. Kjelsrud er ikke i tvil om at step-skrog og fart er nøkkelord for dødsulykkene, Han mener derfor at SHT bør granske dem og dermed komme fram til anbefalinger for å unngå flere.

Den kjente designeren Bård Eker har jobbet med step-skrog siden 2002 og lagte flere design for Hydrolift. Han mener step-skrog i seg selv ikke er farlig. Han mener man må se på hele konstruksjonen.

– Fartsbåtene er ikke farlige

Ressursspørsmål

SHT har tidligere uttalt til Teknisk Ukeblad at de ikke har noe imot en slik plikt, men at det vil kreve ytterligere ressurser eller reduksjon i antall undersøkelser av ulykker de nå er pålagt å granske.

– Vi har ikke kapasitet og ressurser til obligatorisk gransking av fritidsbåtulykker. Da vil det gå ut over våre undersøkelser av den kommersielle flåten og fiskebåtulykker, sier konstituert leder for avdeling Sjø i SHT, Morten Kveim. Han er imidlertid glad for engasjementet til KNBF og andre for økt fokus på sikkerhet til sjøs.

– Det er opp til politikeren eventuelt å endre Sjøloven og gi oss nytt mandat og ressurser, sier Kveim.

Les mer om: