Tar båtulykker til spørretimen

KJAPP: Hydrolift produserer raske båter med step-skrog. Bård Eker mener skrogtypen ikke kan lastes for ulykkene. Her demonstrere han rask sving med en 25-fots båt, uten at den tverer. (Bilde: Espen Zachariassen)
KRAV: Generalsekretær Reidar Kjelsrud i Kongelig Norsk Båtforbund mener SHT må granske båtulykker. Han mener det er grunn til å se nærmere på regelverket for godkjenning av fritidsbåter etter de tragiske dødsulykkene med raske båter. (Bilde: Tore Stensvold)
VISER:Teknisk sjef i Hydrolift, Christoffer A. Haarbye under en Hydrolift S 28 med to step. Luft føres inn under skroget via kanalene man ser tydelig nesten på tvers av skroget. Rett bak er skroget trappet ned. Ørsmå luftbobler vil dermed smøre skroget og minske friksjonen. (Bilde: Tore Stensvold)
LUFT: Goldfish 29 med step-skrog og rett baug. Det var en slik båt Kiwi-gründer Burud kjørte i sommer da tre personer omkom. (Bilde: Goldfish Boats)
KONTAKT: Bård Eker mener step-skroget han har utviklet beholder nok kontakt med vannet til å unngå "tverring" og at folk faller ut i stor fart. (Bilde: Espen Zachariassen)
  • Industri

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou fra Høyre er bekymret etter alle ulykken med raske fritidsbåter.

Hun vil be samferdselsministeren om at Statens havarikommisjon for transport (SHT) får plikt til å undersøke alvorlige ulykker også med fritidsbåter. I dag har SHT mulighet, men ikke plikt, til å granske.

Lovendring

Schou stiller spørsmål til samferdselsministeren om hun ikke skal pålegge SHT å etterforske alvorlige fritidsbåtulykker. I dag er det politiet som etterforsker om det har skjedd noe straffbart. Schou mener SHT må på banen for å finne årsak og å trekke lærdom.

Schou mener derfor om at ber derfor om at bestemmelsen i Sjølovens §476, 3. ledd bør endres, slik at Havarikommisjonen blir pålagt å etterforske alvorlige ulykker i fritidsbåt, og ikke bare for yrkesfartøy slik situasjonen er i dag.

Les også: Livsfarlig med brå sving i høy fart

Skylder på step-skrog

Kongelig norsk båtforbund (KNBF) har engasjert seg kraftig i saken. Generalsekretær Reidar Kjelsrud er bekymret etter at fem dødsfall etter tre ulykker med raske båter, spesielt RIB-er og båter med step-skrog som kan oppnå hastigheter opp mot 80–90 knop, og som går under betegnelsen familiebåter.

I sommer omkom tre personer, deriblant Kiwi-gründer Per Erik Burud, i en ulykke med step-skrogsbåt, skrog som slipper vannet og luftsmøres. Kjelsrud er ikke i tvil om at step-skrog og fart er nøkkelord for dødsulykkene, Han mener derfor at SHT bør granske dem og dermed komme fram til anbefalinger for å unngå flere.

Den kjente designeren Bård Eker har jobbet med step-skrog siden 2002 og lagte flere design for Hydrolift. Han mener step-skrog i seg selv ikke er farlig. Han mener man må se på hele konstruksjonen.

– Fartsbåtene er ikke farlige

Ressursspørsmål

SHT har tidligere uttalt til Teknisk Ukeblad at de ikke har noe imot en slik plikt, men at det vil kreve ytterligere ressurser eller reduksjon i antall undersøkelser av ulykker de nå er pålagt å granske.

– Vi har ikke kapasitet og ressurser til obligatorisk gransking av fritidsbåtulykker. Da vil det gå ut over våre undersøkelser av den kommersielle flåten og fiskebåtulykker, sier konstituert leder for avdeling Sjø i SHT, Morten Kveim. Han er imidlertid glad for engasjementet til KNBF og andre for økt fokus på sikkerhet til sjøs.

– Det er opp til politikeren eventuelt å endre Sjøloven og gi oss nytt mandat og ressurser, sier Kveim.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå