Solid fra Kongsberg

Kongsberg-gruppen fikk et driftsoverskudd på 2,1 milliarder fra en omsetning på 15,1 milliarder kroner i 2011.

Solid fra Kongsberg
TIL POLEN: Det polske forsvaret utvidet i romsjulen sin bestilling NSM .misiler. Mens disse i Norge skal skytes fra marifartøyer, skal de polske missilene skytes fra kjøretøy. Bilde: KDA

Kongsberg-gruppen nøkkeltall 2011

Omsetning: 15 128 millioner kroner

Driftsresultat (EBITA) 2 132 millioner kroner

Resultat før skatt: 2 035 millioner kroner

Resultat etter skatt 1 430 millioner kroner

Antall ansatte: 6681Kongsberg Maritime

Omsetning: 6 693 Millioner kroner

EBITA: 1 078 millioner kronerKongsberg Defence Systems

Omsetning: 3 895 millioner kroner

EBITA: 263 millioner kronerKongsberg Protech Systems

Omsetning: 4 185 Millioner kroner

EBITA: 755 millioner kroner

Både omsetning og driftsoverskuddet holder samme nivå som i 2010. Da var tallene henholdsvis 2,2 milliarder i driftsoverskudd og 15,5 milliarder i omsetning.

Dermed opprettholdes omtrent samme driftsmargin og omsetning til tross for finansuroen i Europa.

– Vi har en god følelse for disse tallene. 2011 ble totalt sett et godt år i et turbulent marked. Vi leverer stabilt sammenlignet med 2010 og har lagt en god plattform for 2012. Marginene våre er på 14 prosent, som viser at vi sikrer god lønnsomhet, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Lie.

– Vi har en god følelse for disse tallene. 2011 ble totalt sett et godt år i et turbulent marked. Vi leverer stabilt sammenlignet med 2010 og har lagt en god plattform for 2012. Marginene våre er på 14 prosent, som viser at vi sikrer god lønnsomhet, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Lie. FORNØYD: Kommunikasjonsdirektør Ronny Lie sier 2011 ble et godt år for Kongsberg Gruppen. Han har stor tro på neste år. Foto: Kongsberg Gruppen Kongsberg Gruppen

Finanskrisen: – Det verste er over

God ordretilgang

En god ordretilgang i fjerde kvartal 2011, sørget for at ordreserven for 2012 er god: Hele 15 milliarder kroner.

Store ordre på militære systemer fra forsvaret i Norge og Sverige på Lønnsom våpenproduksjon fra Kongsberg Protech, og Flere missiler til Polen fra Kongsberg Defence systems til Polen, gir god ordretilvekst.

Tror på godt 2012

Kommunikasjonsdirektør Lie tror 2012 blir et godt år, men sier konsernet følger godt med på det som skjer ute i Europa.

– Vi forventer at 2012 blir et godt år og at vi fortsetter den gode utviklingen fra 2011. Samtidig er det usikkerheter i verdensøkonomien vi må forholde oss til. Vi er ikke skjermet fra den internasjonale økonomien selv om vi har levert et godt 2011. Vi jobber med tiltak for å posisjonere oss mot svingninger, sier han.

Les også: Polen på ny handletur hos Kongsberg

TEKNOLOGIDAGENE: Konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg Gruppen har lynkjappe ingeniører i toppklasse, sier han.
GODT POSISJONERT: - Til tross for uroen i finsnmarkedene, beholder vi både omsetningen og lønnsomheten, samt at vi har bygget opp en solid ordrereserve, sier konsernsjef Walter Qvam. Per Erlien Dalløkken

Kongsberg Maritime

Kongsberg-gruppen skriver i en pressemelding at Kongsberg Maritime har bygget opp en sterk markedsposisjon som de forventer vil vedvare.

Markedet er helt avhengige av nye ordrer til skipsverftene, som igjen henger nøye sammen med den økonomiske utviklingen i verdenshandelen.

Det er fortsatt et relativt godt marked for avanserte skip for offshoreflåten og boreinnretninger, mens tradisjonelle handelsskip har et dårligere marked. Ledelsen forventer ingen endringer i dette markedet for 2012.

Omsetningen vokste fra 6,3 milliarder til 6,7 milliarder kroner, med et overskudd på 1,1 milliard opp 100 millioner fra 2010. Driftsmarginen er på 16,1 prosent.

Ordreinngangen for 2011 var på 7,3 milliarder kroner opp fra 5,6 året før.

Les også: Kongsberg-ekko fant sunkne øyer

JSF forsinker

Ledelsen venter økt aktivitet og omsetning for Kongsberg Defence Systems, men at utviklingen går noe tregere enn ventet på grunn av forsinkelser i F-35 Joint Strike Fighter programmet.

Kongsberg Defence Systems har styrket sin posisjon innen romfart, etter at Kongsberg Gruppen flyr høyt i høst. Prisen for dette oppkjøpet var på ca. 93 millioner kroner.

Kongsberg Protech Systems har en sterk posisjon som leverandør av kjøretøybaserte våpenkontroll systemer.

Blant annet har Pentagon valgt Kongsbergs design for sitt CROWS III program (Common Remote Operated Weapon Station). Valg av leverandør vil gjøres i 2012.

Les også:

Industrien krever norsk F-35-missil

JSM-utvikling gir NSM-kontrakter

Kongsberg-kontroll på ubåter

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.