KLIMA

Skip verre enn fly

SKITT: Bunkersolje og marin diesel som brukes i skip medfører store utslipp av både CO2, NOx, SOx og partikler. Med unntal av CO2, skaper de resterende utslippene store helseplager for mennesker.
SKITT: Bunkersolje og marin diesel som brukes i skip medfører store utslipp av både CO2, NOx, SOx og partikler. Med unntal av CO2, skaper de resterende utslippene store helseplager for mennesker. Bilde: Tore Stensvold
Tore Stensvold
20. mars 2011 - 12:25

Det er det tyske luft- og romfartsorganisasjonen DLR som har gjennomført SeaKlim-undersøkelsen.

Rundt 90 prosent av all godstransport i verden skjer på skip. Likevel har skipsfartens miljøpåvirkning vært lite i fokus, skriver danske Ingeniøren.

Les også: Bygger den første batteriferja

Holdes utenfor

Noe av årsaken er at shipping ikke er omfattet av de store internasjonale klimaavtalene, verken i Kyoto-avtalen eller i EUs klimakvotesystem.

SeaKlim-undersøkelsen viser at internasjonal skipsfart, som står for ca. tre prosent av verdens samlede utslipp av klimagasser, i 2007 slapp ut 870 millioner CO2, det vil si om lag på samme nivå som luftfart.

Skip slipper imidlertid ut mye mer NOx enn fly. I 2007 viser beregninger at skipsfartens samlede NOX-utslipp var 20 millioner tonn, hvilket er 10 ganger mer enn fra luftfarten. Svoveldioksidutslippene lå 100 ganger over flytrafikken med sine 12 millioner tonn.

DNV-rapport: Må bygge megabyer

Avansert datamodell

Brenselscelle (hvit container) og elektrisk system (blå) i "hangaren" under overbygget.VikingLady ¿ PSV. Rederi: Eidesvik. Forsyningsskip som går på LNG og har en 320 kW brenselcelle om bord. FoU-prosjekt FellowShip. Eidesvik, DNV, Wärtsilä, MTU. Bygget ved Westcon 2009.
BRENSELCELLE OG GASS: Eidesvik Offshore var først ute med LNG-skip i 2004 og i 2010 ble Vikling Lady tatt i bruk der det gjøres forsøk med brenselcelle. Tore Stensvold
DLR har kommet fram til tallene ved å bruke data fra det såkalte SCIAMACHY-spektrometer om bord på miljøsatellitten Envisat. De påviser tydelig svært høye konsentrasjoner av NOx langs de store shippingrutene. DLR har også utviklet en datamodell som analyserer biokjemiske forandringer i atmosfæren.

SeaKlim-rapporten er oversendt den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. FN-organet har allerede vedtatt krav til reduksjon i utslipp fra skip, som innføres trinnvis. De tøffeste kravene gjelder imidlertid ikke før 2016, og da bare for nybygde skip. De såkalte Tier III-kravene vil da innebære en reduksjon i NOx-utslipp med 80 prosent og maksimalt 01, prosent svovel.Utålmodige

Flere land, både i Europa og USA/Canada, vil ikke vente på IMO-kravene, og har definert noen geografiske områder som Emission Control Areas (ECA), med enda strengere krav.

Første EC var i Østersjøen og deretter Nordsjøen. Nå har også kystene utenfor USA og Canada definert som ECA-områder.

Les også:

Sparer liv og helse

Ifølge miljømyndighetene i USA, EPA, vil reduksjon i utslipp av SOx, NOx og partikler som følge av ECA-kravene, medføre at 14.000 liv kan spares hvert år og fem millioner mennesker med luftveisplager vil få en bedre hverdag.

Les også:

LNG-løsning

Flere norske rederier har allerde bygget fler skip og ferjer med LNG-motorerer. Skip som bruker LNG som drivstoff, har 20-30 prosent mindre CO2-utslipp, 80-85 prosent mindre NOx-utslipp og så å si ikke noe svovel og partikkelutslipp. Skip med LNG-framdrift vil dermed tilfredsstille kravene som kommer i løpet av de nærmeste fem årene.

Det Norske Veritas regner med at norske rederier vil ha et stort konkurransefortinn når de allerede har tilpsasset strenger utslippskrav.

Det ventes et voldsomt rush av redere som vil bygge om og oppgradere skip for å komme inn under de nye kravene. Kapsiteten ve vereft og leverandører av renseteknologi vil bli sprengt, spår flere observatører i bransjen.

DNV tror også det vil bli bygget atomdrevne skip ettersom de har 0-utslipp. Vi vil også se flere skip med hybride løsninger, det vil si både sol, seil, drager og batteridrift.

Les også:

Flere skip får landstrøm

Vil ha mer sjøtransport

Slipper CO2-avgift

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.