Selger mer og øker produksjonen

Men resultatet går litt ned for Yara.

Selger mer og øker produksjonen
Yara øker produksjonen i Qatar. Bilde: Yara International ASA

Tredje kvartal i år viser noe dårlige resultat, 2,6 milliarder kroner, sammenliknet med samme periode i fjor da resultatet viste 3,5 milliarder kroner.

Yara mener resultatet likevel er sterkt og at salget øker og har gode marginer.

Yaras globale gjødselleveranser gikk opp fire prosent sammenlignet med tredje kvartal 2011.

Produser mer

– Jeg er særlig tilfreds med produksjonsøkningen vår dette kvartalet, som er et resultat av både høyere regularitet ved Yaras fabrikker og økt kapasitet i Qatar, sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara i en pressemelding.

Salget av urea gikk opp med 13 prosent, mest på grunn av større volum til Brasil og Nord-Amerika.

Les også: Her blir ørkenen grønn

Brasil kompenserer

Fullgjødsel-salget (NPK) økte med fem prosent, drevet av høyere salg i Nord-Europa. Salg av nitrater falt seks prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Lavere salg av nitrat i Europa ble delvis veid opp av sterk vekst i nitratsalget i Brasil.

Industrinedgang

Nitrogenleveransene for industrien i Europa gikk ned med 10 prosent for 2011/12-sesongen sammenlignet med foregående sesong. Det skyldtes kulde og tørke på våren som førte til redusert gjødselforbruk.

Yara skriver i kvartalsraapporten at insentivene for å kjøpe gjødsel er betydelig sterkere enn for et år siden på grunn av høyere kornpriser og lavere priser på nitrogengjødsel.

Den europeiske 2012/13-sesongen har begynt, og nitrogenleveransene for industrien i tredje kvartal var på nivå med fjoråret.

Les også:

Statoil er verdens 41. største selskap

Statsministre håper på grønn ørken

Yara investerer i Australia  

Les mer om: