INDUSTRI

Norge er ikke sikret vaksine

MASSEVAKSINASJON: Svineinfluensaen utløste et omfattende vaksinasjonsprogram i Norge. Ved en mer alvorlig pandemi er Norge sårbare for leveringssvikt.
MASSEVAKSINASJON: Svineinfluensaen utløste et omfattende vaksinasjonsprogram i Norge. Ved en mer alvorlig pandemi er Norge sårbare for leveringssvikt. Bilde: Josef Muellek
Leif Hamnes
29. okt. 2010 - 07:32

NORSK VAKSINEPRODUKSJON:

 • Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt Legemiddelindustriforeningens ønske om å bygge ut en norsk vaksineindustri.
 • Bransjen ønsker å kombinere verdensledende produsenter av fiskevaksiner med sterke fagmiljøer innen humanvaksiner for å gjøre norsk vaksineproduksjon til en viktig framtidig næringsgren.
 • Burston Marsteller har laget en rapport med en mulig modell for slik produksjon på vegne av Legemiddelindustriforeningen, Norsk Industri og fagforbundet Industri Energi
 • Fram til 1989 hadde det norske Folkehelseinstituttet en produksjonskapasitet på 1,5 millioner doser influensavaksine årlig. Nå handles det i stedet inn fra utlandet.
 • Norsk vaksineproduksjon vil styrke beredskapen, argumenterer Legemiddelindustrien.
 • Egenproduksjon av vaksiner vil også kunne gi norsk næringsutvikling og arbeidsplasser.
 • Norge kjøper hvert år inn vaksiner til bistand (for 500 millioner kroner i 2007), penger som ifølge bransjen kunne skapt verdier for norske selskaper i stedet for utenlandske.
 • Norske kommersielle selskaper jobber allerede med utvikling av menneskevaksiner, som Bionor Immuno og Vaccibody. Andre selskaper utvikler lovende kreftvaksiner. I tillegg har Folkehelseinstituttet, Radiumhospitalet og universitetene i Oslo og Bergen sterke fagmiljøer.
 • I rapporten «Et spørsmål om beredskap og økonomi» foreslår en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedepartementet at regjeringen bør utrede vaksineproduksjon i Norge videre, særlig mot sesonginfluensa og influensapandemier.
 • Utvalget understreker at myndigheter, forskere, investorer og etablerte legemiddelfirmaer må bli enige om en felles nasjonal strategi hvis man skal lykkes med å utvikle denne næringsgrenen.
 • Regjeringen lover i statsbudsjettet for 2011 at den «vil arbeide videre med disse spørsmålene».

Uten en nasjonal vaksineindustri er Norge sårbart for å stå uten tilstrekkelig tilgang til vaksiner ved et alvorlig utbrudd av pandemisk influensa.

Det konkluderer et utvalg sammensatt av Helse- og omsorgsdepartementet i en rapport Teknisk Ukeblad har fått tilgang til.

Utvalgets mandat var blant annet å bedømme nasjonal beredskap for hele spekteret av sykdommer der vaksiner er en del av bekjempelsen.

I de fleste scenarioene er konklusjonen at sårbarheten ikke er større enn at kjøpsavtaler med utenlandske aktører er tilstrekkelig – men med særlig ett viktig unntak.

Vaksineproduksjon:

Norge kunne spart over 80 millioner, Droppet egen Tamiflu-produksjon

– Langt bak i køen

Ved pandemisk influensa, en situasjon Norge fikk en smak av senest sist vinter, rammer epidemien globalt på kort tid – og den påfølgende etterspørselen etter vaksiner kan potensielt overgå produksjonskapasiteten med klar margin.

– Hvis Norge ønsker leveringssikkerhet, har man kort sagt to alternativer: Kjøpsopsjoner som i dag, eller å tenke forsyningssikkerhet gjennom egenproduksjon. Våre undersøkelser peker på at dersom pandemien er et verstefallsscenario og Norge ikke har en spesielt god avtale, tyder mye på at vi blir stående langt bak i køen, sier utvalgsleder og fylkeslege i Aust-Agder, Anne-Sofie Syvertsen til Teknisk Ukeblad.

Krise for stor legemiddelfabrikk: Snart slukkes håpet i Lier

Står uten avtale

Som de fleste husker, ble det satt i verk et omfattende vaksinasjonsprogram i forbindelse med svineinfluensapandemien i 2009.

Vaksineleveransen var sikret gjennom en opsjon norske helsemyndigheter hadde med den britiske produsenten GlaxoSmithKline om å levere 9,4 mill. doser idet Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte såkalt fase 6-pandemi.

At opsjonen ble automatisk utløst på denne måten, har samtidig resultert i at Norge på nåværende tidspunkt står uten en avtale ved en eventuell ny pandemi.

Vaksineindustrien:

Større etterspørsel

Og der svineinfluensaen i etterkant er blitt vurdert som relativt mild, er det ikke sikkert vi er like heldige neste gang.

– Man regner med at pandemier oppstår i intervaller mellom 10 og 40 år. Det er med andre ord lite trolig det oppstår neste år. Men det vi vet, er at dersom pandemien i 2009 hadde hatt en annen kraft, ville etterspørselen vært en helt annen, både på verdensbasis og i Norge, sier Syvertsen.

Ifølge en rapport fra Burston Marsteller er legemiddelindustriens totale produksjonskapasitet på en milliard vaksinedoser i en pandemisituasjon, mens behovet er mange ganger større.

TU mener: Trenger strategi for bioteknologi

Diskuteres i departementet

Utvalgets rapport med tittelen «Et spørsmål om beredskap og økonomi» ble levert Helse- og omsorgsdepartementet i juni.

Den inneholder i tillegg til beredskaps- og forsyningssikkerhetsvurderinger også en rekke teknisk-økonomiske kalkyler rundt verdiskapingsmessige muligheter rundt en mulig utvidelse av vaksineproduksjonen ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

I Helse- og omsorgsdepartementet får Teknisk Ukeblad opplyst at rapporten er tatt på alvor, og at den har utløst et omfattende utredningsarbeid.

Departmentet ønsker derfor ikke å kommentere rapporten foreløpig, med begrunnelse i at utredningen omfatter tiltak med potensielt vidtrekkende konsekvenser og at man er kommet for kort i prosessen til å gi et fullverdig svar.

Les også: Langtids-vaksinen klar i 2015

Les mer om: