INDUSTRI

LNG ingen klimaversting

Tore Stensvold
7. juli 2011 - 15:07

DNV har gjort grundige sammenlignende analyser av ulike drivstofftyper for skip og deres miljøeffekter.

Konklusjonen er at skipsmotorer som bruker LNG har lavere utslipp som er skadelig for klima enn tradisjonelle drivstofftyper.

Gunstig miljøeffekt

Selv om LNG-motorene slipper ut uforbrent metan, som er 21–25 ganger verre enn CO 2 i et klimaperspektiv, er de mest moderne motorene bedre for klimaet.

I tillegg kommer den gunstige effekten av 90 prosent mindre NO x og så å si ingen utslipp av svoveloksider og partikler.

Det var reduksjon av lokale utslipp av NO x, SO x og partikler som sparket i gang LNG-motorenes suksess.

Disse utslippene er svært helse- og miljøskadelige, og blir regulert av internasjonale organer. Reglene skjerpes år for år og åpner dermed for enda mer bruk av gass som det beste drivstoffalternativet.

CO2 og metan

Ifølge DNV-rapporten har firetakts LNG-motorer henholdsvis 6 prosent og 9 prosent lavere utslipp av klimagasser i forhold til HFO (bunkersolje) og MDO/MGO (marin diesel).

Klimaeffekten av CO 2 og metan er slått sammen til en CO 2-koeffisient for å gjøre sammenligningen mulig.

Sammenligningen er imidlertid gjort mellom motorer på 100 prosent last. Det er svært sjelden skipsmotorer går med ideelt turtall sett i forhold til utslipp.

Ulike skipstyper har svært forskjellige driftsprofiler og dermed andre utslippsprofiler.

DNV tar også det forbeholdet i sin rapport, men konkluderer: «LNG er et gunstig alternativ med tanke på NOx-, SOx- og partikkelutslipp ved alle motorlaster. I tillegg viser LNG-motorer reduserte klimagassutslipp over hele spekteret av motorlaster.»

«Klimaversting»

TU omtalte i mai en Marintek-rapport og utregninger fra Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) som viste at LNG-motorer var klimaverstinger på grunn av metanutslipp.

Nærings- og handelsdepartementet bestilte etter det rapporten fra DNV.

DNV påpeker det samme motorprodusenter og Marintek viser til: De nyeste LNG-motorene forbrenner metan bedre og har dermed mye bedre klimaprofil.

Rolls-Royce skal levere gassmotorar og hovudpropeller til verdens største gassferje. Ferja skal bygges ved Fiskerstrand Verft for Fjord1. Ferja skal inn i sambandet Arsvågen ¿ Mortavika i Rogaland. Fem ferjer, alle med LNG-drivne gassmotor frå Rolls-Royce, opererer nå ferjesambanda på Kyststamvegen i Rogaland og Hordaland. Til denne sjette ferja har Fjord1 også valgt thrustere fra Rolls-Royce. Ferja blir 129,9 meter lang, 19,2 meter bred, og med ei servicefart på 20 knop. Den vil ha ein kapasitet på 242 bilar, og bli godkjent for 600 passasjerar.
DNV påpeker det samme motorprodusenter og Marintek viser til: De nyeste LNG-motorene forbrenner metan bedre og har dermed mye bedre klimaprofil. KLIMAVENN: Verdens største gassferje bygges nå ved Fiskerstrand verft for Fjord 1. Den får nyeste generasjon LNG-motorer med svært lave utslipp. Fjord1

Bedre og bedre

DNV skriver:

«Utslippene av klimagasser er kraftig redusert for LNG-motorer fra 2000 til 2011 og det er sannsynlig å forvente ytterlige reduksjoner fram mot 2020 sammenlignet med de andre drivstofftypene vurdert i dette studiet.»

Videre framholder DNV at teknologiutviklingen har medført 50 prosent lavere metanutslipp siden de første LNG skipsmotorene ble installert.

Ytterligere reduksjoner, som er motorprodusentenes mål, vil bety at LNG-motorene vil ha 13 prosent lavere klimagassutslipp enn diesel eller tungolje.

To-takts

Forskningssjef Per Magne Einang ved Marintek mener en 2-takts dual fuel-motor med høytrykksinjeksjon av gass, vil ha best klima- og utslippsprofil.

Det samme konkluderer DNV-rapporten med.

De operer med 20 prosent lavere klimautslipp fra 2-takts LNG-motorene, basert på tall fra produsenten, det vil si MAN B&W.

Gammelt og godt

Ifølge Einang er effekten enda bedre.

– Marintek utviklet på begynnelsen av 80-tallet en høytrykks gassmotor. Den forbrenner så å si all metan. Dermed fjerner man den negative klimaeffekten fra metan og den har 30 prosent lavere klimautslipp sammenlignet med tungolje, sier Einang til Teknisk Ukeblad.

Det dreier seg om en motor der gassen injiseres under høyt trykk og som bruker diesel til å starte forbrenningen, en høytrykks dual fuel-motor.

Les også: Verre klimautslipp fra LNG-motorerSlik skal metan fjernes
Reduserer metanutslippet med 70 prosent
– Dette vil gi ny giv til utviklingen av LNG-motorer

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.