INDUSTRI

Kritisk til cruisesikkerhet

SYSTEMSVIKT: Bak rederiet Costa Crociere står Carnival Corporation. De sverter kapteinen for å tilsløre eget ansvar, hevder Stftelsen Skagerrak.
SYSTEMSVIKT: Bak rederiet Costa Crociere står Carnival Corporation. De sverter kapteinen for å tilsløre eget ansvar, hevder Stftelsen Skagerrak. Bilde: Ministerio Dell'Ambiente

ISM-koden:

Står for International Safety Management (ISM) Code. Vedtatt av FNs skipsfartsorganisasjon, International Maritime Organization (IMO). 170 land er med i IMO.

ISM-koden ble gjeldende fra 1998. Her heter det:

  • "The Code establishes safety-management objectives and requires a safety management system (SMS) to be established by "the Company", which is defined as the shipowner or any person, such as the manager or bareboat charterår, who has assumed responsibility for operating the ship.
  • The Company is then required to establish and implement a policy for achieving these objectives. This includes providing the necessary resources and shore-based support.
  • Every company is expected "to designate a person or persons ashore having direct access to the highest level of management".
  • The procedures required by the Code should be documented and compiled in a Safety Management Manual, a copy of which should be kept on board."
  • Det står videre at kapteinen har det overordnete ansvar om bord, men at selskapet (rederiet) har ansvar for at kapteinen er kvalifisert og gjennomgått sikkerhetssystem, og at mannskap kjenner systemene. Selskapet har også ansvar for å påse at det gjennomføres øvelser.


Stiftelsen Skagerrak frykter for sikkerheten til cruiseskipspassasjerer og for miljø.

Hvert år er det ca. 1650 cruiseskipsanløp til norske havner. I fjor kom 1,8 millioner mennesker til en norsk havn på et cruiseskip. Stadig flere nordmenn reiser også på cruise.

Et brev er sendt til Sjøfartsdirektoratet og tilsvarende myndigheter i Sverige og Danmark der stiftelsen påpeker at gjeldende regler ikke ser ut til å ha blitt fulgt om bord på Costa Concordia.

Bakgrunn: Hyllet kolleger – gikk på grunn

Uthengt klovn

– Kapteinen er hengt ut som klovn og klodrian. Rederiet ser ut til å legge all skyld på han alene. Det fraskriver seg dermed ansvaret det har i henhold til internasjonale regler, ISM-koden, sier Jan Harsem, leder av Stiftelsen Skagerrak til Teknisk Ukeblad.

Han vil ikke forsvare kaptein Francesco Schettino og hans oppførsel, men synes det er feil når all fokus er på en kaptein i håndjern.

Skipet og dets rederi Costa Crociere er en del av verdens største cruiseskipsaktør, amerikanske Carnival. De skal være underlagt FN-organisasjonen IMOs regler. ISM-koden etablerer en tydelig internasjonal standard for sikker drift av skip og for å unngå forurensning.

Stiftelsen Skagerrak er redd også andre rederier og flaggstater tar for lett på ISM-koden.

Les også: Nå skal Costa Concordia tømmes for oljeETTERLYSER FAKTA: - Man bygger opp en total ny infrastruktur og ingen vet hva investeringskostnadene til slutt vil havne på, sier nformasjonsansvarlig i Norsk Elvarmeforening, Jan Harsem.
FRYKT: Jan Harsem i Stiftelsen Skagerrak er redd forliset med Costa Concordia avslører at det slurves med rederienes oppfølging av internasjonalt regelverk. Det er feil å legge all skyld på kapteinen. Norsk Elvarmeforening

Tema på Paris-møte

Rederiet er øverste ansvarlige for å implementere og etterfølge sikkerhetssystemene. Kapteinen og øvrig besetning er også pålagt ansvar. Flaggstaten har ansvar for å følge opp rederiene og påse at de implementerer sikkerhetssystemer på land og på skip.

Alle flaggstater i Europa har undertegnet et felles memorandum om kontroll av skip og rederier, Paris MoU. Stiftelsen Skagerrak sendte også en henvendelse dit.

– Generalsekretæren lovet å ta opp problemstillingen, sier Harsem.

Temaet Costa Concordia, Carnival Corporation og ISM-koden er derfor satt på agendaen for Paris MoU Advisory Board 7. februar, skriver generalsekretær Richard W.J. Schiferli skriver i en e-post til Harsem.

Frykter for liv

Sjøfartsdirektoratet har foreløpig ikke svart på henvendelsen.

– Vi kommer til å henvende oss til departementet og til næringskomiteen på Stortinget også, sier Harsem. Han og hans familie ble selv rammet under Scandinavian Star-ulykken i 1990. Fritiden brukes på arbeidet med Stiftelsen Skagerrak. Målet er ikke bare bedre sjøsikkerhet, men å redusere risiko for alle større katastrofer.

Dårlige regler må følges

Den britiske shippingsvaisen Lloyd's List har grepet fatt i stiftelsens engasjement etter Costa Concordia-forliset 13. august.

– Vi håper all oppmerksomhet skal bidra til økt sikkerhetsfokus. Regelverket er mangelfullt, men det er bedre at det som finnes etterleves enn at det overses, sier Harsem.

Han mener Carnival Coroporation er mer opptatt av å bruke penger på PR-byråer enn å rydde opp.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.