Krever Vest Tank-ledere dømt for mottak av giftskip

Krever Vest Tank-ledere dømt for mottak av giftskip
I RETTEN: Eier og styreleder ved Vest Tank-anlegget er dømt for å ha satt liv og helse i fare, men ikke for å ha mottatt farlig avfall. Bilde: Scanpix

I Nordhordland tingrett ble eier og styreleder Trond Emblem (51) og daglig leder ved Vest Tank-anlegget, Jostein Berland (61) dømt for mottak av seks skip med skitten bensin som ble renset ved anlegget i Sløvåg i Gulen i Sogn og Fjordane.

De ble også dømt for å ha satt liv og helse i fare gjennom prosessen som førte til eksplosjonen ved anlegget 24. mai 2007. Straffen ble satt til halvannet års fengsel.

Derimot ble de to ikke dømt for å ha mottatt farlig avfall fra skipet Probo Emu.

– Ikke noe nytt

Da ankesaken begynte i Gulating lagmannsrett i Bergen mandag, nektet de to lederne seg skyldig. Det samme gjorde tredjemann på tiltalebenken, rådgiver Karl-Jan Erstad. Han hadde en mindre rolle i det som skjedde, og slapp i tingretten med 45 dager betinget fengsel.

Lagmannsretten har satt av to måneder til saken. Det skal føres nærmere 100 vitner, stort sett de samme som i tingretten. Forsvarerne vil legge fram en ny rapport om innholdet i lasten til de seks skipene, og føre noen flere vitner.

– Vi ser ikke noe nytt som forandrer saken i det som er varslet fra forsvarets side, sier statsadvokat Tarjei Istad. Han er sammen med førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland aktor i saken.

Giftskip

Vest Tank hadde tillatelse til å motta oljeholdig avfallsvann fra skip, oppbevare og rense dette.

Avfallet som anlegget mottok fra skipet Probo Emu var rester fra avsvovling av skitten bensin, såkalt coker gasoline, foretatt på skipet utenfor Gibraltar.

Et søsterskip, Probo Koala, hadde tidligere levert avfall fra en tilsvarende prosess i Elfenbenskysten. Der ble tusenvis av mennesker syke og noen døde etter kontakt med avfallet.

Nordhordland tingrett kom i mars i fjor til at mottak av dette avfallet lå innenfor de tillatelsene som Vest Tank hadde i 2006.

I sin innledning i lagmannsretten mandag sa Istad at både innholdet i dette avfallet og måten det var framstilt på, gjorde at Vest Tank ikke hadde lov til å motta det.

– Et annet spørsmål er om Vest Tank var i stand til å rense avfallet. Det ble ikke renset, og den nye eieren av anlegget, Alexela Sløvåg, måtte sende det vekk, sa Istad.

Seks skipslaster

Emblem og Berland ble dømt for at Vest Tank mottok og renset coker gasoline fra seks skip som ble sendt til Sløvåg av selskapet Trafigura. Avfall fra denne rensingen var på tankene som eksploderte i Sløvåg i mai 2007.

De tiltalte nekter skyld også på dette punktet. Forsvaret vil hevde at Vest Tank hadde tilstrekkelige tillatelser. I tingretten ble det også hevdet at rensingen var et forsøksprosjekt som Vest Tank hadde anledning til å drive med.

Den nye eieren av anlegget i Sløvåg, Alexela Sløvåg, har opplyst at fjerning av avfall og opprydding etter eksplosjonen har kostet 280 millioner kroner. De har vunnet en sivil rettssak mot tidligere eier Trond Emblem, som skylder dem 114 millioner kroner. Hans holdingselskap er slått konkurs, og mandag måtte han forlate lagmannsretten for å delta i behandlingen av konkursboet.

Les mer om Vest Tank-ulykken:

Krever fire års fengsel for Vest Tank-lederne

– Manglet utstyr og kompetanse

Gulen-avfallet på vei bort

Mange helseplager grunnet Vest Tank

Syke av stank

Storbrann i oljetankanlegg

Les mer om: