KRAFT

– Klarer ikke dekke etterspørselen

JOBB FOR SPESIALISTER: NorNed-kabelen legges utenfor Nederland i 2007. Aktiviteten på denne typen jobber har vært lav siden.
JOBB FOR SPESIALISTER: NorNed-kabelen legges utenfor Nederland i 2007. Aktiviteten på denne typen jobber har vært lav siden. Bilde: Statnett
Jannicke Nilsen
29. apr. 2010 - 11:34

ABB

  • Hovedkontor i Sveits.
  • 110.000 ansatte i over 100 land
  • 2200 ansatte i Norge


LONDON: Massive planer for nye, store kraftoverføringslinjer til utlandet og utbygging av vindkraft til havs. Få er i tvil om at framtidsutsiktene for produsenter av sjøkabler og leverandører av tjenester står foran store muligheter.

En av verdens største leverandører av høyspente sjøkabler, ABB, har likevel en vente-og-se-holdning til framtiden.

Bakgrunn:

Mye prat

– Det er mange, store prosjekter som ligger foran oss, og stor interesse for planene. Men det er mye prat, mange utredninger, og ting tar lang tid. Det er fortsatt lang tid mellom hver bestilling, sier ABB-direktør Arne Sveen.

ABB dominerer det globale sjøkabelmarkedet sammen med Nexans og Prysmian. Selskapet har startet arbeidet med å ruste virksomheten til økt etterspørsel framover.

Produksjonskapasiteten til fabrikken i Karlskrona i Sverige er økt, og ABB har som mål å styrke kapasiteten innenfor installasjonsvirksomheten til havs.

Selskapet har inngått avtale med Aker Solutions om leie av et nytt fartøy som er spesialbygget for å legge sjøkabel. "Aker Connector" skal være klar for oppdrag i 2012, og har utstyr som gjør det mulig å installere lange, tunge strømkabler og styringskabler under vann.

BILDESERIE:

ABB-direktør Arne Sveen advarer mot for lav produksjonskapasitet verden over på høyspente sjøkabler.
RUSTER OPP: ABB-direktør Arne Sveen advarer mot for lav produksjonskapasitet verden over på høyspente sjøkabler. Jannicke Nilsen

Mangler kapasitet

Til tross for at aktørene planlegger for framtiden, mener Sveen at produksjonskapasiteten på kabelforbindelser blir en utfordring, dersom alle planene realiseres.

– Det er trolig ikke nok produksjonskapasitet dersom alle planene løsner, sier Sveen.

Han viser blant annet til de to planene om kraftutveksling mellom Norge og Tyskland, og nye kabelforbindelser til Nederland og Danmark.

I tillegg kommer alle havvindplanene, som vil kreve enorme mengder med lange og avanserte sjøkabler.

– Vi merker økende interesse for havvind. Vi har levert til flere prosjekter i Tyskland og merker interesse i forhold til Doggerbank-planene, sier Sveen.

Kun for spesialister

Også Statnett tror tilgangen på kabler og kompetanse kan bli en utfordring.

– Tilgangen på kabler vil nok bli en begrensende faktor, både når det gjelder produksjon og installasjonskapasitet. Legging av kabler er en omfattende jobb for spesialister, og det har ikke vært stor aktivitet på feltet etter at NorNed ble lagt, sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett, og viser til kraftkabelen mellom Norge og Nederland, som ble installert i 2007.

Energi Norge er imidlertid ikke bekymret. Administrerende direktør Steinar Bysveen tror at kabelmarkedet vil klare å justere seg etter økende etterspørsel, forutsatt at bransjen har rett fokus.

TRAVEL MANN: Energi Norges direktør Steinar Bysveen prøver å ordne hjemreise for 250 deltagere på vinterkonferansen i London
Energi Norge er imidlertid ikke bekymret. Administrerende direktør Steinar Bysveen tror at kabelmarkedet vil klare å justere seg etter økende etterspørsel, forutsatt at bransjen har rett fokus. Steinar Bysveen. Jannicke Nilsen

– Behovet for kjøp av kabler og ikke minst ingeniørtjenester i tilknytning til dette, vil øke i årene som kommer, men kraftbransjen må ikke undervurdere ingeniørmiljøenes og leverandørenes evne til å omstille seg. Likevel er det viktig å kommunisere for bransjen at etterspørselen vil øke, sier Bysveen.

Ny arbeidsform

Han tror løsningen blir å utvikle andre måter å organisere arbeidet på, etter modell av olje- og gassbransjen.

– Tradisjonelt har vi i kraftbransjen i stor grad jobbet med egne ansatte på prosjekter. I olje- og gassvirksomheten så de at det ikke var mulig å skaffe nok kapasitet uten å ha mange ansatte som til tider var overflødige. Det vokste fram et konsulentmarked for å få til nødvendig fleksibilitet. Denne type løsninger tror jeg vil vokse fram på vårt marked også, sier Bysveen.