KRAFT

God plass for CO2 i Skagerrak

NETTVERK: Rørsystemet Nordiccs kan innenfor en radius av 100 kilometer ta mer enn 10 millioner tonn CO2 årlig fra industrien og lagre i de store geologiske formasjonenw Haldanger og Gassum som ligger 2000 meter under havbunnen i Skagerak. Injeksjonspunktet må ligge på norsk sokkel, da Norge er det eneste landet som hittil har godkjent avtalen om lagring av CO2 i havbunnen. 53 land står på ventelisten.
NETTVERK: Rørsystemet Nordiccs kan innenfor en radius av 100 kilometer ta mer enn 10 millioner tonn CO2 årlig fra industrien og lagre i de store geologiske formasjonenw Haldanger og Gassum som ligger 2000 meter under havbunnen i Skagerak. Injeksjonspunktet må ligge på norsk sokkel, da Norge er det eneste landet som hittil har godkjent avtalen om lagring av CO2 i havbunnen. 53 land står på ventelisten. Bilde: Google Earth/AJS
Anders J. Steensen
13. des. 2011 - 07:04


Et interregionalt prosjekt finansiert av Norges Forskningsråds Climit-program og EU har kartlagt mulighetene for CO 2-fangst og lagring for industrien i Skagerak-regionen.

Prosjektet, som er gjennomført av Chalmers tekniske høgskola, Universitetet i Göteborg, Universitetet i Oslo og Tel-Tek, viser at det er mulig å deponere mer enn 10 millioner tonn CO 2 årlig i gode sandformasjoner i Skagerak.

Fra industrien

Prosjektet har tatt utgangspunkt i å fange CO 2 fra industrien i et område med radius på 100 kilometer fra et punkt midt mellom Færder og Skagen. Innenfor dette området finnes tre raffinerier, en sementfabrikk, flere petrokjemiske anlegg, en kunstgjødselfabrikk og et stort kullkraftverk.

Gasskraftverket i Göteborg er ikke tatt med som en utslippskilde for lagring, fordi konsentrasjonen av CO 2 i avgassen er for lav til at det lønner seg å rense utslippet.

85 euro per tonn

Rapporten viser at det er mulig å realisere et deponi med tilhørende infrastruktur dersom kvoteprisen for CO 2 ligger på mer enn 85 euro per tonn ved at det etableres et rørnett for transport av CO 2.

Det vil bli noe rimeligere dersom det etableres med skipstransport av CO 2.

– Utfordringen er at EUs direktiv knyttet til CO 2 transport kun omhandler rørtransport. Ved omlasting til skip så skal CO 2, selv om det deponeres i permanent lager, defineres som utslipp, og er dermed gjenstand for CO 2-avgift, forteller Anette Mathisen i Tel-Tek.

Utenfor kontroll

Årsaken er at i det øyeblikk CO 2 er lastet på skipet er det skipets flaggstat som har ansvar for å følge opp lasten og regulere utslipp. Dermed faller CO 2-lasten utenfor EUs kontroll.

Det samme gjelder også for frakt av CO 2 med bil eller tog.

– For å realisere prosjektet hadde det vært en stor fordel å begynne med skipsfrakt av CO 2, fordi dette er en fleksibel løsning. Nå ser det ut til at EU setter en stopper for det, sier Mathisen.

Nei til lagring

Et annet element som vanskeliggjør CO 2-fangst og lagring er EUs regler som kun omfatter CO 2 fra fossile brensler.

CO 2 fra fornybare brensler skal ikke med i regnskapet. For Sverige betyr det at store deler av svenske utslipp ikke omfattes av EUs direktiv, siden mesteparten av deres varmekraft både til industri og kraftproduksjon kommer fra vanlig trevirke – skogsavfall.

Å innføre CO 2-fangst og -lagring fra disse utslippene vil ikke medføre at svenskene får kreditt for at de fjerner CO 2.

– Den svenske regjeringen ønsker å ha et av EUs pilotprosjekter på fangst og lagring i Sverige, men på grunn av EUs korte frist for høring av EUs direktiv for fangst og lagring av CO 2, så har den svenske regjeringen forbudt lagring av CO 2 i Sverige, forteller byråsjef Sven-Olov Eriksson i det svenske Næringsdepartementet.

Les også: Vattenfall skrinlegger CO2-prosjekt

Skal knekke CO2-lagringskoden

Fem selskaper skal konkurrere om månelandingen

– CCS blir lønnsomt i 2030

Tyskland forbyr CCS

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.