INDUSTRI

Flyr høyt med utviklingskontrakter

På ti år har staten utbetalt 1,4 milliarder kroner til en støtteordning for offentlige og industrielle bedrifter. En ny rapport fra Econ slår fast at ordningen har vært en suksess. Bedrifter får en "flying start".

Camilla Aadland
13. feb. 2007 - 08:01

Hva er OFU og IFU?

  • Offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter er avtaler mellom en leverandør, en kunde og Innovasjon Norge, gjerne med utenlandske selskaper som kunder.
  • Ordningene administreres av Innovasjon Norge og pengene er bevilget over budsjettene til Nærings- og handelsdepartementet.
  • Ordningene forutsetter et forpliktende og målrettet samarbeid mellom næringslivet og det offentlige, eller større bedrifter i Norge eller utlandet. OFU-ordningen ble etablert i 1968. IFU ble satt i gang i 1993.
  • Innovasjon Norge gjør kontrakt med eieren av prosjektet eller produktet og stiller krav til at utviklingen skal skje i samarbeid med en god kunde.
  • Prosjektene skal frembringe en vesentlig nyhet med et betydelig markedspotensial. De skal skape gode samarbeidsrelasjoner, og støtten fra Innovasjon Norge skal være utløsende.

44 prosent av bevilgningene har ført til et nytt produkt eller en ny tjeneste i markedet. 60 prosent av disse er en global nyhet.

– Vår vurdering er at dette er en bra score, sier Rolf Røtnes fra Econ.

En av bedriftene som har fått støtte tidligere, er Ocas. Selskapet ble i fjor kåret til Årets ingeniørbragd for sitt radarvarslingssytem for lufthindringer.

OFU og IFU

Innovasjon Norge forvalter ordningen med offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU og IFU).

Ordningene har eksistert siden 1968 og 1993 og har som mål å bidra til helt nye utviklingsprosjekter som ellers ikke ville ha blitt satt i gang.

– Det som er unikt med ordningen, er at den stiller krav til at det skal være et samarbeid mellom kunde og leverandør fra begynnelsen. Dermed kommer markedsaspektet inn fra dag én, sier strategidirektør Roar Todro i Innovasjon Norge.

Pengene tjenes inn

Støtten kommer fra Nærings- og handelsdepartementet, og var i fjor historisk høy: 223 millioner kroner. Over 20 prosent av støtten Innovasjon Norge får, går til OFU- og IFU-kontraktene.

Evalueringsrapporten viser at dette er vel anvendte penger. Prosjektene som har fått støtte, har nemlig en årlig omsetning på samme nivå som de totale bevilgningene de siste ti årene.

– Vi er veldig glad for at konklusjonene i rapporten er i tråd med det vi har trodd, kommenterer spesialrådgiver Astrid Langeland i Innovasjon Norge.

Teknologisk suksess

Econ har gjennomført en spørreundersøkelse blant bedriftene som har fått støtte. 42 prosent av disse svarer at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtten. Det viser seg også at bedriftene som skaffet seg en utenlandsk samarbeidspartner hadde størst nytte av bevilgningene.

– Kundebedriftene fungerte som viktige test- eller demonstrasjonsbedrifter. De bidro også med kunnskap om potensiell etterspørsel og markedsbehov, forklarer Rolf Røtnes.

Bedriftene som har deltatt i OFU/IFU-prosjektet er positive, spesielt når det gjelder teknologi. Mellom 75 og 95 prosent er positive mens halvparten av leverandørbedriftene mener prosjektet har vært godt i forhold til bedre samarbeid med kunder. Halvparten sier også at prosjektet har vært vellykket kommersielt.

Flest blant industrien

Industribedrifter står for halvparten av bedriftene som har fått støtte. De to største bransjene, produksjon av maskiner og utstyr samt produksjon av metallvarer, sto for omtrent en tredjedel av alle bevilgningene.

Econs undersøkelse viser også at det er mange små og mange nye bedrifter som har fått støtte. 90 prosent har under 20 ansatte. Bedriftene mener selv de har blitt mer attraktive og innovative gjennom å delta i prosjektene.– Stor betydning for Ocas

Fjorårets vinner av Ingeniørbragden, Ocas, har fått støtte gjennom IFU-ordningen.

– Støtten har hatt stor betydning for oss. Først og fremst har den gitt oss tilgang til kapital, slik at vi har kunnet drive med utviklingsprosjektene våre. Den er et stort bidrag til at vi har kommet dit vi er i dag, sier operativ ansvarlig Leiv Kreyberg.

Ocas har utviklet en livreddende radar som varsler fly og helikopter når de nærmer seg et hinder. I oppstarten samarbeidet selskapet med Statnett, Avinor og Luftfartstilsynet.

– Både offentlige midler og offentlig samarbeid har vært viktig for oss, kommenterer Kreyberg.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.