Flest omkom i industrien

ULYKKER: Jobbing kan være farlig for liv og helse.
ULYKKER: Jobbing kan være farlig for liv og helse. (Bilde: Terje Bendiksby / Scanpix)
  • Karriere

Vedlikeholdsarbeid kan være risikofylt, viser ny statistikk fra Arbeidstilsynet.

Siden 2000 og fram til i dag har 59 personer mistet livet under vedlikeholdsarbeid på norske arbeidsplasser.

Flest skader seg i januar

Inne i maskinen

Det var flest dødsulykker under vedlikeholdsarbeid i industrien. 18 av de 59 dødsulykkene fant sted i industrien.

– Mange av ulykkene skjer i situasjoner der en maskin plutselig stanser å virke. I en slik situasjon kan det oppstå stress og den som betjener maskinen prøver å få den i gang så fort som mulig uten å ta hensyn til sikkerheten. Ofte er det dessverre så enkelt at man ikke slår av strømmen før man starter reparasjonsarbeidet. Plutselig er maskinen i gang igjen, mens arbeideren befinner seg inne i maskinen. Dette har vi dessverre sett flere eksempler på, forteller Stig Magnar Løvås, fungerende regiondirektør i Arbeidstilsynet Midt-Norge, på tilsynets nettsider.

De fleste ulykkene skjedde faktisk mens den som omkom jobbet alene. Det gjelder særlig i landbruket.

En av tre mangler ID-kort

Primært

Skogbruk, jordbruk og fiske er næringen med nest flest dødsulykker i perioden. 14 personer omkom i primærnæringene.

Deretter følger bygg og anlegg, der 10 ansatte mistet livet.

Klemulykker, der ansatte kommer i klem, var skyld i 23 av dødsfallene. 13 personer døde i fallulykker, mens seks personer druknet.

– Det er ekstra viktig at arbeidsgiver planlegger vedlikeholdsoppgaver nøye og at det er kvalifisert personell som utfører vedlikeholdet, sier Løvås.

De mest voldsutsatte yrkene

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå