Får midler til storinnkjøp

Får midler til storinnkjøp
BRAINS: Hjenerforskningen får råd til nytt utstyr. Bilde: Colourbox

Forskningsrådet har nå behandlet alle søknader om midler til fornyelse og oppgradering av utstyr. I år bevilges 400 millioner kroner fordelt på 11 prosjekter.

I løpet av to år er det bevilget til sammen 1 milliard kroner til nytt utstyr og infrastruktur.

Bredde

Forskningsområdene i denne tildelingen spenner vidt, fra hjerneforskning til tungregningskapasitet, materialforskning, bioinformatikk og databaser for språkforskning, samfunnsvitenskap og marin forskning.

Hjerner

Største enkeltpott går til hjerneforskning.

Tre fremragende forskningsmiljøer innenfor nevrovitenskap vil ruste opp laboratorier og vitenskapelig utstyr og sammen etablere en nasjonal infrastruktur for nevrovitenskapelig forskning.

De får 80 millioner kroner til det.

Moser og Moser: – Vi ønsker å lage et hjernehus

Boring og brønn

Bore- og brønnteknologien som utvikles ved Ullrigg i Rogaland blir forhåpentlig enda noen hakk bedre. Ullrigg får 40 millioner kroner til nytt, moderne utstyr og instrumenter.

Ifølge Forskningsrådet vil oppgraderingen få stor betydning for en rekke næringer knyttet til oljeutvinning på norsk sokkel og eksport av internasjonal teknologi til det internasjonale markedet.

Her er prosjektene i kortform:

 • Notur II–The Norwegian Metacenter for Computational Science: Nasjonal tungregning for alle fag
 • PRACE – Partnership for Advanced Computing in Europe: Tilgang til Europas kraftigste regneanlegg. 48 millioner kroner.
 • NORBRAIN–Norwegian Brain Initiative–A Large-scale Infrastructure for 21st Century Neuroscience: Bedre utstyr for hjerneforskning. 80 millioner kroner
 • NMD–Norwegian Marine Data Center: System for å utveksle forskningsdata om havet. 48 millioner kroner
 • RAIRD–Remote Access Infrastructure for Register Data: Enklere og bedre tilgang til registerdata. 35 millioner kroner
 • ELIXIR–a Norwegian ELIXIR-node: Infrastruktur for bioinformatikk. 50 millioner kroner
 • ESS-S – Norsk deltakelse i European Social Survey ERIC: Sammenlignbare samfunnsdata fra 30 land i Europa. 10 millioner kroner.
 • CLARINO – Common Language Resources and Technology Infrastructure: Felles infrastruktur for norske og europeiske språkdatabaser. 25 millioner kroner
 • Ullrigg–Upgrade of Ullrigg: Bore- og brønnteknologi. 40 millioner kroner.
 • NORTEM–The Norwegian Centre for Transmission Electron Microscopy: Øye for materialforskning. 48 millioner kroner.
 • NorARGO–A Norwegian Argo Infrastructure: Global havovervåking. 4 millioner kroner
 • EATRIS–Norwegian Participation in the ESFRI-project EARTIS, The European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine. Norge blir med i videre planleggingsfase. 2 millioner kroner.

Les mer om prosjektene her.