KRAFT

Enova sliter med å nå målet

Rammes av stillstand i industrien og lav kraftpris.

Lav investeringstakt i industrien og lav kraftpris har svekket Enovas tilbang på prosjekter slik at det ifølge foretaket blir «svært krevende» å nå resultatmålet på 6,25 TWh. (Foto: Per-Ivar Nikolaisen)
Lav investeringstakt i industrien og lav kraftpris har svekket Enovas tilbang på prosjekter slik at det ifølge foretaket blir «svært krevende» å nå resultatmålet på 6,25 TWh. (Foto: Per-Ivar Nikolaisen) Bilde: Per-Ivar Nikolaisen
Øyvind LieØyvind LieJournalist
17. juni 2014 - 12:25

Som Teknisk Ukeblad skrev i september i fjor lå Enova bak skjema for å nå sitt mål om å gi støtte til prosjekter som gir energi- og klimaresultater tilsvarende 6,25 TWh fornybar fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Situasjonen har ikke bedret seg siden da.

I et brev til Olje- og energidepartementet, som Teknisk Ukeblad har sett, skriver foretaket at situasjonen nå er slik at «det blir svært krevende å nå resultatmålet».

Les også: Regjeringen bevilger penger til å bygge flere hydrogenstasjoner

Lav investeringstakt

Årsaken er at markedene har utviklet seg annerledes enn forutsatt da resultatmålet ble fastsatt.

«Investeringstakten i industrien har blitt liggende på et lavere nivå enn i forrige avtaleperiode, og kraftprisen har hatt fallende tendens og ligger nå 25 prosent lavere enn ved inngangen til avtaleperioden. Begge forhold svekker tilgangen på nye prosjekter, og øker også risikoen for kansellering av vedtatte prosjekter», skriver Enova.

Status for arbeidet mot resultatmålet på 6,25 TWh var ved utgangen av første kvartal i år at Enova har kontraktsfestet netto 3,3 TWh, hvorav knappe 0,3 TWh i 2014.

Netto betyr her at man har trukket fra kansellerte prosjekter. For resten av avtaleperioden, altså fram til utgangen av 2015, må Enova dermed ha et netto resultat på om lag 3,0 TWh.

For 2014 har Enova budsjettert med at nye prosjekter skal gi 1,853 TWh i energiresultat.

En «i verste fall-betraktning» av risikoen for kanselleringer i prosjektene fra 2012 og 2013 har vist at Enova er eksponert for et bortfall av resultat tilsvarende 0,7 TWh, opplyses det i brevet.

«Skulle dette slå til er det lite sannsynlig at vi når 6 ¼ TWh», skriver Enova.

Les også: Dette kan erstatte kull i kullkraftverk

Usikkerhet

Enova gjør jevnlige vurderinger av nye markedsmuligheter, programtilbud og støttenivå og egen rådgivning til markedene for å utløse nye prosjekter.

Så langt i avtaleperioden har Enova for eksempel tatt nye initiativ overfor olje- og gassektoren, lansert nye programmer, hevet støttenivået spesielt innenfor industri og varme, og reorganisert seg for å styrke rådgivningen til kundene.

Men «det er usikkert hvor mange nye prosjekter disse tiltakene vil utløse. Vi vil helt sikkert gjøre flere justeringer framover, uten at vi per nå ser at disse vil endre på at det blir svært krevende å nå resultatmålet», konkluderer Enova.

Ifølge Enova er det imidlertid en betydelig interesse i markedet for teknologiprosjekter. Men teknologiprosjektene gir gjennomgående relativt lave energiresultater.

Les også: Her er regnestykket som viser at elektrifisering ER et klimatiltak

–  Øker teknologisatsingen

Enova hadde fra 2012 til utgangen av første kvartal i år investert 332 millioner kroner i nye teknologiprosjekter, men sitter nå på søknader som kan løfte dette til et mye høyere nivå.

«Her kan vi utløse innovative prosjekter som vil introdusere ny teknologi i industrien. Vi ser prosjektforslag med god innovasjonshøyde, ser en økende interesse fra internasjonale aktører, og potensiale for kunnskapsutvikling og for spredning av kompetanse og løsninger i etterkant. Vi mener situasjonen gir grunnlag for å øke satsingen», skriver Enova.

Enovas budsjett for Energifondet (2014) er samlet på 2.997 millioner kroner. Innenfor dette budsjettet er det satt av 813 millioner kroner til nye prosjekter innenfor energi- og klimateknologi.

Les også: Norske vindkraftverk kostet mer i 2012 enn i 2007

Budsjettøkning

Enova varsler i brevet at de vil øke 2014 budsjettet for teknologisatsingen fra 813 til 1.963 millioner kroner.

«Dette vil sette oss i stand til å kunne utløse flere gode prosjekter. Alle andre budsjettposter holdes uendret. Økningen tenkes finansiert fra opparbeidede midler (overførte midler inn i 2014). Med en større satsing i 2014 svekkes vår evne til å løfte store prosjekter i 2015», heter det i brevet.

Med en slik økning på teknologisiden vil nytt budsjett for 2014 bli på 4.147 millioner kroner.

I et svarbrev til Enova skriver OED at de «tar strategiene og prioriteringene som fremgår av brevet fra Enova til etterretning».

Gir ikke opp

Overfor Teknisk Ukeblad understreker Enovas kommunikasjonsdirektør Geir Nysetvold at de ikke har gitt opp 6,25 TWh-målet ennå.

– Vi jobber for fullt for å nå målet. Den viktigste barrieren nå er at det er for svak tilgang på prosjekter.

– Kommer dere til å øke støtten?

– Vi har en fortløpende vurdering av hva som skal til for å utløse prosjekter, sier han.

Støtten på 1,55 milliarder kroner til Hydros pilotanlegg på Karmøy, som ble kunngjort i forrige uke, er en del av Enovas teknologiprogram og vil ikke påvirke mulighetene for å nå 6,25 TWh-målet.

Les også:

– Næringsparker er bedre egnet for solkraft enn naturparker

Regjeringen vraket miljørådgiverne som skulle hjelpe kommunene å handle miljøvennlig

Tobladet kinesisk vindmølle skal testes i Norge  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.