INDUSTRI

De fleste fergestrekninger kan kjøres på strøm

Tore Stensvold
3. nov. 2011 - 13:46

Miljøorganisasjonen Zero har kartlagt alle fergestrekningene i Norge. Konklusjonen er at hele 81 – eller rundt 2/3, kan drives med batteriferger.

Rapporten tar imidlertid ikke hensyn til at det fortsatt gjenstår en del på teknologiutvikling.

– Vi er fullstendig klar over at det ikke er praktisk mulig å gå over til batteridrift på de nærmeste par-tre årene. Det gjenstår blant annet utfordringer på tilkoblingsenheter og hurtigladeproblematikk ved høye effekter, sier sivilingeniør Olav Andreas Opdal i Zero.

BATTERIMANN: Sivilingeniør Olav Andreas Opdal i miljøorganisasjonen Zero.
BATTERIMANN: Sivilingeniør Olav Andreas Opdal i miljøorganisasjonen Zero.

Viser potensial

Han mener imidlertid at det er viktig å vise politikere og rederier at flere strekninger passer når man tar hensyn til behov for effekt på motor, størrelse på ferge, tid ved kai og hva slags elektrisitetsnettverk som fines nær kaiområdet ved de ulike fergehavner.

Ifølge Zero er 47 av totalt 125 fergesamband aktuelle for batteridrift, mens 44 er vurdert som helt uaktuelle for batteridrift. De resterende 34 kan muligens bli aktuelle for batteridrift noe lengre fram i tid. Det krever imidlertid ytterligere utvikling av batteriteknologi eller endring av sambandets tid mellom overfart og/eller nattlige.Konkrete planer

En av de mulige fergesambandene er Oanes–Lauvvik i Rogaland. Tide Sjø har fått tilsagn om økonomisk støtte fra NOx-fondet til å gå i gang og bygge om MF Finnøy.

Reduksjonen i NOx-utslipp fra ferja MF Finnøy vil bli 53,5 tonn i året, og det utløser en støtte på 18,7 millioner kroner fra fondet.

Overfarten er på 10 minutter, det vil si ideelt for en batteriferje. Tide Sjø håper å få bygget om fergen i 2012.

Les: Forsinket batteriferje

Teknisk mulig

Innenlands fergetrafikk i Norge slipper per i dag ut ca. 400 000 tonn CO2 i året. Dette utgjør 1 % av de norske CO2-utslippene eller like mye som 160 000 biler slipper ut hvert år.

Zero la i fjor fram rapporten "Batteridrift av ferger" der de viste at det er teknisk og praktisk mulig å la fergene gå på batteristrøm og bare ha diesel som reserve.

Opdal tror rapporter som de Zero nå har presentert, er med på å drive utviklingen framover. Han viser til at Sør-Trøndelag fylkeskommune kan komme til å kreve 0-utslippsferge på strekningen Trondheim-Vanvikan. I praksis betyr det batteriferge. Sambandet skal ut på anbud snart, med oppstart fra 2014. Samtidig har Statens vegvesen signalisert at miljøkrav vil bli viktigere i framtidige anbud.

HURTIGKOBLING: Color Magic får nå strømforsyningen fra land når skipet ligger til kai. Dette reduserer lokale utslipp i Oslo. Her er Damien Feger fra NG2 som har designet kontakten. Hurtigkobling er en utfodring for fergene som ligger til kai bare noen minutter. Håkon Jacobsen

Strømførende kjempeplugg

Kartlegging

Zeros siste rapport er skrevet av en NTNU-student som hadde sommerjobb i Zero.

– Det krever mye research og var faglig relevant for studenten, sier Opdal.

I rapporten har studenten tatt for seg fylke for fylke og lister opp hvilke samband som er aktuelle.

Les rapporten her.

Rapporten er en vurdering av sambandene som Statens vegvesen har omtalt i sin Håndbok 157. Denne håndboken omfatter de statlige og fylkesvise bilfergesambandene med en forholdsvis høy aktivitet på fergene i over 3 måneder av året.

Lading og strøm

Hurtiglading av batteriferger vil skje ved en effekt på opp mot 1MW, ifølge rapporten. Nettselskapene er pålagt å sørge for at spenningen hos sluttbruker er innenfor +/-10 % av nominell verdi, og at spenningssprang og hurtige spenningsvariasjoner (harmoniske og flimmer) ikke overstiger visse grenseverdier.

Ladestasjonen bør også være nærmest mulig et 22 kV høyspentnett, da en effekt på 1MW i ett punkt gir store tap i nettet dersom denne effekten transporteres over store strekk i et lavspentnett.

Det skotske statseide fergeselskapet CMAL og norske AGR Marine Engineering har begynt å arbeide med mulighetene for batteridrevne ferger. Norske Fjellstrand har også utviklet et konsept for en batteriferge for sambandet Jondal – Tørviksbygd, men dette er ikke satt ut i livet ennå.

Les også: Kiel-ferja bytter fra diesel til strøm

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.