MOTOR

Bakterier skader propeller og maskiner

Miljøvennlige biooljer spises opp av bakterier. Dermed havarerer maskiner.

Smøreoljekrav for thrustere

Testes for blant annet evne til å opprettholde film, bæreevne, viskositet, separasjonstid og skumdannelse.

 

Hensikten er den beste, men konsekvensen den verste. Biologisk nedbrytbare oljer tas i bruk i stadig flere maskiner og motorer.

Dersom det kommer vann inn i smøreoljen eller hydraulikkoljen, begynner en nedbrytningsprosess. Det medfører at smøringen opphører og dyre maskiner havarerer.

Det gjelder i første rekke utstyr som naturlig er i et maritimt eller fuktig miljø, blant annet propellakslinger, thrustere, utstyr i papirfabrikker og annet.

I traktorer og skogbruksmaskiner vil derimot eventuelt oljesøl ikke skade naturen.

Les også: Her dyrkes vårt nye drivstoff

Billig blir dyrt

Samtidig blir kravene til bruk av miljøvennlige smøre- og hydraulikkoljer sterkere. Påbud i enkelte land er på trappene, deriblant i Norge, Canada og i en del stater i USA.

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO påbyr bruk av ikke-giftige oljer for maskineri utenfor skroget, det vil si for akselgjennomføringer og thruster-propeller.

Det er for å redusere skader på miljø og dyreliv ved utslipp eller uhell.

– Det er fornuftig, sett fra et miljøperspektiv, men brukes det for billige og dårlige typer, går gevinsten ut over andre forhold som kan være enda mer skadelige, sier daglig leder Sølve Fjerdingstad i Fras Technology.

Worst case

Plantebaserte oljer har relativt dårlige oksidasjonsegenskaper og dårlig hydrolytisk stabilitet.

– Dette gjør at de ikke bør være førstevalg, når vann er en vanlig kontaminant av systemet. Er oljen feil lagret, kan det være nok til at det dannes kondens, og vanndråper som inneholder bakterier kommer inn i oljen. Da begynner nedbrytingen, og smøreevnen er borte. Produktene har begrenset holdbarhet, nesten som melk og smør, påpeker Fjerdingstad.

Han advarer om at bare noen dråper vann i bionedbrytbar olje kan ødelegge oljens smøreevner, og hvilke konsekvenser det kan få.

– Tenk om et skip mister framdrift på grunn av havari i en propellaksling. Da kan skipet drive på land og forårsake store utslipp, sier Fjerdingstad.

Folkehelseinstituttet og GE legger ned laboratorier: – Spikeren i kista for bioteknologimiljøet

Ikke innlysende

Det er disse tilfellene hvor mikrobielle problemer kan ha vært årsak, ved reduksjon av oljens egenskaper, korrosjon og/eller nedbrytning av additiver.

De mer usynlige konsekvensene av ødelagte oljer er at vedlikeholdskostnadene øker, og at maskiner slites i stykker fortere.

– Det har vi sett mange eksempler på, men det har ikke vært innlysende for maskineieren at bakteriespist olje har vært årsaken. Det er først når vi analyserer i etterkant at vi kan påvise det. Hvis man finner slim i filtre eller i områder med fritt vann, er det en god indikasjon på mikrobielle problemer, sier Fjerdingstad.

Article345_Image529.jpg

Sultne bakterier

Vann i biooljen er «killer» nummer en, bakterier kommer inn og smørefilmen reduseres. Det er mikroorganismer, sopp og bakterier, som kommer inn via vanndråper som er bråkmakerne.

Det har Christer Fjeld dokumentert i sitt arbeid med en doktorgradsavhandling i anvendt industriell petroleumsmikrobiologi.

Fjeld studerer ved Universitetet for miljø- og biovitenskap og får finansiell støtte fra Fras Technology og Norges forskningsråd. Han har et drøyt år igjen av doktorgradsarbeidet.

Les også: Rent kranvann blir ødelagt hjemme

Tiltak kan gi uheldige bivirkninger

Fras Technology i Ås utenfor Oslo har analysert oljer i mange år for både oljeselskaper, rederier og andre kunder.

Mange tiltak for å gjøre oljer mindre miljøskadelige kan få utilsiktede virkninger. Da sink, bly og metaller ble fjernet og erstattet med blant annet fosfater, ble uheldige bivirkninger oppdaget.

Fjeld og Fjerdingstad påpeker at leverandørene av smøre- og hydraulikkoljer ikke vil ha på seg at deres oljer ikke fungerer som de skal.

Diesel-felle på nytt

Men Fjeld er redd myndighetene er for raske på avtrekkeren igjen, på samme måte som med den varme talen for diesel.

Overordnet hensyn til klimagassutslipp overskygget det faktum at de lokale utslipp av helseskadelig NOx, SOx og sotpartikler økte.

– All forskning på dette området har fokusert på oljenes skjebne i naturen og ikke i sårbare maskinelle systemer, sier Fjeld.

Ukjent problem

To av de største produsentene av thrustere ser at bionedbrytbare oljer er på vei inn i markedet.

Hittil har imidlertid verken Rolls-Royce Marine eller Brunvoll Thrusters fått tilbakemeldinger om driftsproblemer på skip med deres utstyr som kan spores tilbake til nedbrytbar smøreolje.

– Vi sender med oversikt over anbefalte oljer sammen med våre produkter. Biooljer i det nedre sjikt brukes ikke til thrustere, sier utviklings­direktør Rune Garen til Teknisk Ukeblad.

Teknisk sjef Knut Andresen ved Brunvoll opplyser at det foregår mye testing med biooljer.

– Foreløpig er ingen godkjent til bruk med våre thrustere. Vi vet at noen rederier har inngått avtaler om testing med oljeleverandører, der de tar ansvaret selv, sier Andresen.

Article394_Image660.jpg

Gode løsninger

Han mener det er mulig å finne gode løsninger.

– Vi har implementert et system der lekkasjer styres inn og ikke ut. Det finnes også akselsmøring som er atskilt fra giret slik at det kan benyttes nedbrytbare oljer, sier Andresen.

I likhet med Rolls-Royce har Brunvoll kvalifisert og testet en rekke oljer. Velger rederiene å bruke andre, overtar de også ansvaret.

Les også: Rolls-Royce tester ny karbonpropell

Utvikler ubåt for arktisk oljeutvinning

Brunvoll nekter å flytte fra Norge

Virkningsgrad: 117 prosent!

Millionstøtte til biogass fra fisk