OLJE OG GASS

40 prosent dyrere enn i Storbritannia

Norge går glipp av milliardinntekter fra sokkelen på grunn av særnorske krav. 

ANALYSERER: Olje- og energiminister Ola Borten Moe (t.h) mottok riggrapport fra utvalgsleder Eivind Reiten torsdag. Nå skal den analyseres og granskes i OED mens den er ute på høring til 1. november.
ANALYSERER: Olje- og energiminister Ola Borten Moe (t.h) mottok riggrapport fra utvalgsleder Eivind Reiten torsdag. Nå skal den analyseres og granskes i OED mens den er ute på høring til 1. november. Bilde: Håkon Jacobsen

“Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel.”

Rapporten er bestilt av OED, som i desember 2011 oppnevnte et ekspertutvalg som fikk i oppgave å kartlegge og identifisere eventuelle hindre som gjør at rigg- og borekapasiteten på norsk sokkel begrenses.

Utvalget ble ledet av Eivind Reiten.

Rapporten leggs ut på høring til 1. november.

Borerigger som skal operere på norsk sokkel må bygges og tilpasses særnorske krav.

Samtidig har norske riggarbeidere en arbeidstidsordning som gjør riggleien enda mer kostbar for oljeselskapene.

Det er 40-45 prosent dyrere å gjøre samme operasjon på norsk sokkel som på britisk sokkel.

Bestillingsverk

Olje- og energiminister Ola Borten Moe fikk i dag overrakt rapporten “Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel.”

Arbeidet med rapporten er ledet av tidligere olje- og energiminister og Hydro-direktør Eivind Reiten. OED bestilte rapporten i desember i fjor på grunn av riggmangel.

I rapporten blir følge forslag lagt fram for å øke riggtilgangen:

  • Særnorske krav til rigger (spesielt HMS-krav) bør harmoniseres med Storbritannia og andre land rundt Nordsjøen. Rigger må lettere kunne flyttes mellom markeder.
  • Partene i arbeidslivet bør bli enige om nye og billigere arbeidstidsordninger.

Les også: Kloakkutslipp skaper sengekonflikt

Fornøyd

Olje- og energiministeren mener at rapporten vil gi et godt grunnlag for å få ned riggkostnadere og dermed øke antall rigger tilgjengelig for det norske markedet.

Han sa også at forslagene til endring i arbeidstidsordninger ikke skal gå på bekostning av det gode trepartssamarbeidet, myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Han beklaget at LO trakk seg fra utvalget.

Ikke sikkert

Andre nestleder i SAFE – sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren, Roy Erling Furre, frykter at en harmonisering av regelverket og arbeidstidsordningene mellom Norge og Storbritannia vil svekke sikkerheten.

– En britisk riggarbeider er fire ganger mer utsatt for ulykker enn en på norsktilpasset rigg. Harmonisering gir større fare for ulykker, sier Furre til Teknisk Ukeblad.

Han mener rapporten baserer seg på feil grunnlag for å argumentere mot at norske HMS-krav er unødvendig strenge.

Les også: Slik vil Aker Solutions kapre fremtidige ingeniører

KRASS: Eivind Reiten oppfordrer regjeringen og Ola Borten Moe til å endre regelverket for godkjenning av rigger til bruk på norsk sokkel. Særnorske krav hindrer bruk av blant annet britisk-godkjente. Dermed blir det for få rigger tilgjengelig. Håkon Jacobsen

Lover høyt nivå

Olje- og energiminister Moe sier til Teknisk Ukeblad at det ikke skal fires på HMS.

– Det er uaktuelt å senke sikkerhetsnivået. Men nå skal vi analysere hva som er riktig og nødvendig nivå med tanke på boring av vedlikeholds- og produksjonsbrønner, sier Borten Moe til Teknisk Ukeblad.

Eivind Reiten sa at det i dag er 300 rigger i arbeid på norsk sokkel. Behovet er langt større og vil være det dobbelte om få år.

Til norsk sokkel med maks 500 meters dyp, er det ikke behov for store, avanserte dypvannsrigger.

Enkle, flyttbare rigger måp imidlertid bygges om for å tilfredsstille norske regler. Dermed er det begrenset antall rigger tilgjengelig, ifølge Reiten.

Les også: Slik blir havbunnsfabrikken

Upresise krav

Han trakk fram norske funksjonskrav som et problem.

– Vi er ikke i mot funksjonskrav i seg selv, men mange er veldig upresise. De bør være lettere å tolke og etterfølge, sier Reiten til Teknisk Ukeblad.

Utvalget vil at britiske og norske myndigheter skal anerkjenne hverandres godkjenningsordninger, og at prosedyrene for å godkjenne rigger skal bli enklere.

Riggene brukes ikke bare til leteboring og boring på nye felt, men også til vedlikehold og for økt utvinning i eksisterende felt, såkalt senfase, eller haleproduksjon. Dersom brønnene ikke bores etter planen, vil ressursene ikke kunne utvinnes seinere.

Milliardpotensial

– Det er snakk om enorme verdier for landet, sa Reiten.

Ifølge rapporten vil en 30 prosent reduksjon i riggkostnadene medføre 10 prosent økt produksjon. Det vil tilsvare økte bruttoinntekter for Norge på 500 milliarder kroner, eller 1.000 milliarder kroner netto.

– Det er høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Det er nødvendig for å få ut maksimalt av ressursene som er tilgjengelig. De må hentes opp nå, men riggkapasiteten er en begrensing. Vi må se om vi kan gjøre samme jobben, til en rimeligere pris, sa Borten Moe da han mottok rapporten.

Les også: Ingeniørmangel kan dempe subseaveksten

AVVISER: Andre nestleder i SAFE, Roy Erling Furre, med rapporten fra ekspertgruppen. Han mener forslagene vil true sikkerheten for riggarbeidere. Håkon Jacobsen

OLF-jubel

Gro Brækken, adm. dir. i Oljeindustriens landsforening og medlem av utvalget som har laget rapporten, er selvsagt fornøyd.

– Sammenlignet med Storbritannia er kostnadsnivået ifølge rapporten om lag 40 prosent høyre i Norge. Det er også vanskeligere å flytte rigger fra for eksempel britisk sokkel til norsk sokkel enn omvendt på grunn av ulikt regelverk. Hvis vi skal komme videre, er det viktig at tiltakene rapporten peker på, blir tatt på alvor og gjennomført, sier Brækken.

OLF mener at rapporten dokumenterer hvor skoen trykker.

– Nå er det viktig at myndigheter, industri og arbeidstakere arbeider sammen for å redusere kostnadsnivået uten å redusere sikkerheten. Økt riggtilgjengelighet til lavere kostnad er en avgjørende betingelse for å få mest mulig ut av petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi snakker om verdiskaping i milliardklassen, sier Brækken.

Les også: Ingen finner mer olje og gass enn Norge

Her er Statoils flytende testlab

Statoil hevder verdensrekord

Statoil på hjernejakt

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.