PRODUKSJON

Induksjonsbøying lønner seg

19. feb. 2003 - 07:48

Bø i Telemark: Tormod Lie, direktør, gründer og idéskaper bak bedriften Niras, er overbevist om at norsk offshoreindustri har mye å spare ved å gå over til induksjonsbøyde rør.

- Vi har studert dette sammen med Sintef og kommet frem til at leverandørindustrien kan øke fortjenesten betydelig ved å gå over til induksjonsrørbøying. De tradisjonelle metodene blir for dyre og låser selve designet. Vi er ikke bundet av at rørvinklene må være 90, 45 eller 30 grader. Vi kan bøye hvilken vinkel det skal være. Da er det mulig både å spare vekt pluss timer til sveising, røntgenundersøskelse av sveisene og varmebehandling, fordi ved en induksjonsbøying så svekkes ikke strukturen i metallet, sier Lie.

Rapporten fra Sintef viser at det er mulig å øke fortjenesten med så mye som 10 prosent, ved å gå over til induksjonsrørbøying. For norsk offshoreindustri som sliter i motvind etter at Statoil har fått spanskesjuken, bør nye og bedre metoder både i konstrukjsonsfasen og i byggefasen vurderes. I altfor lang tid har offshoreindustrien slitt med for lave fortjenestemarginer.

- Oljeselskpane er ikke villige til å dele fortjenesten med oss som står bak den teknologiske revolusjonen som foregår og som i stor grad har dekket utviklingskostnadene, sier bransjesjef i TBL Knut Aaneland til TU.

Stoppes av gamle standarder

Både Lie og investor Anders Skipenes etterlyser mer bruk av induksjonsbøyde rør i offshoreindustrien. - Bygningsindustrien har tydelig sett hvilke fordeler det gir når det gjelder utforming av rør og profiler, men offshoreindustrien henger etter. Her råder gamle standarder og tradisjoner, påpeker Skipenes.

Det er først og fremst røravdelingene og konstruktørene i de store engineeringselskapene som bremser utviklingen. Her er det de internasjonale standardene som råder. Da er de låst til å bruke standard rørbend og vinkler. Mange av konstruksjonene lages i 3D DAK-verktøy som hovedsakelig legger rør ut fra standarder som er laget etter tradisjonelle måter å lage rørføringer på. De lager automatisk isometriske rørtegninger hvor alle rørføringer deles opp i enkeltstykker, som så lages og sveises sammen rørbit for rørbit, bend for bend.

- Med induksjonsrørbøying kunne rørene lages i hele lengder på 13 meter. Dette ville redusere antall sveiser og antallet inspeksjoner og sertifikater som må utstedes for rør som fører gass og væsker under trykk. Rørene kan også legges mer hensiktsmessig slik at det oppstår færre virvler i rørene og dermed mindre vibrasjoner i rørgatene. Dette er noe som til syvende og sist koster tid og vekt på offshoreinstallasjoner, påpeker Skipenes.

Ved viddene

Det er ikke nærheten til havet som er avgjørende for bedrifter som leverer til norsk offshoreindustri. Like under knallhvite Lifjell ligger Norsk Induksjonsrørbøying AS, Niras, som har spesialisert seg på å levere rør. - Våre hovedkunder er bedrifter vi leverer undervannssystemer til, men vi har også hatt store leveranser av rør til slambehandling i noremoduler, forteller Tormod Lie.

Hittil har bedriften maskiner som kan bøye rør og profiler fra 16 millimeter til 426 millimeter i ytre diameter. Veggtykkelsene er fra 1,2 til 65 millimeter, bøyeradius kan variere fra 60 millilmeter til 22 meter og rørene kan bøyes fra 0 til 300 grader. Niras har i mange år levert bøyde stålprofiler for trappeheiser for rullestoler. Her må ofte profilet spesialtilpasses den enkelte trapp, men med induksjonsbøying kan profilet tilpasses alle trapper slik at heisen fungerer.

Har lagd maskinene selv

Maskinene som brukes til bøyingen har de utviklet selv. Den største maskinen er bygget i Nederland. Rør med inntil 13 meters lengder kan bøyes. Prinsippet er enkelt. En spole med frekvens på mellom 4 og 10 kHz, avhengig av veggtykkelsen på det som skal bøyes, går rundt det metallet som bøyes. Et hydralisk verktøy tar tak i metallstykket og bøyer røret eller profilet. Induksjonsvarmen gjør at metallet restruktureres i bøyepunktet og det er ikke nødvendig med varmebehandling etter at røret er bøyd.

- Metoden er helt sikker. Rørene vi har bøyd tilfredsstiller alle standarder og trykklasser, forteller Lie. De bøyer rør av alle typermaterialer som leder strøm.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.