RETTSSAK

Knusende nederlag for Implenia i ankesak mot Ottar Dvergsdal

Konsernet må ut med nesten 15 millioner kroner totalt etter anken.

Steinmur langs E39 Bjørset-Skei.
Steinmur langs E39 Bjørset-Skei. Foto: Knut Strøm
9. okt. 2023 - 10:27 | Endret 9. okt. 2023 - 19:05

Veier24 skrev i februar 2019 om at firmaet Ottar Dvergsdal trakk seg fra veiprosjektet på E39 mellom Bjørset og Skei i Sunnfjord. Hovedentreprenør var Implenia, og underentreprenør Dvergsdal hadde kontrakt om blant annet å bygge 9500 m2 natursteinsmurer langs veien. Kontraktsummen var på litt over 22 millioner kroner, og var basert på «anslåtte mengder», som det het.

I juni 2022 ble Implenia dømt til å betale 5,2 millioner kroner etter en rettssak i tingretten om natursteinmuringen på europaveien. Tingretten kom da under dissens fram til at Implenia ikke hadde krav på dagmulkt i denne saken.

Begge parter anket

Implenia anket hele dommen, mens Ottar Dvergsdal anket størrelsen på vederlaget, forsinkelsesrentene og sakskostnader. Gulating lagmannsrett holdt ankeforhandlinger i Bergen over åtte dager i august og september.

Lagmannsretten kommer til at Implenias anke ikke fører fram, mens Dvergsdals anke for det meste fører fram. Retten vurderer i det store og det hele saken på samme måte som flertallet i tingretten gjorde.

Ifølge lagmannsrettens enstemmige dom skal Implenia betale følgende til firmaet Ottar Dvergsdal:

  • 5.902.433 kroner i vederlag
  • 1.558.779 kroner med tillegg av forsinkelsesrenter i erstatning
  • 2.439.296 kroner i sakskostnader for lagmannsretten
  • Og i sakskostnader for tingretten – hvor partene ble dømt til å betale sine egne kostnader – skal Implenia betale 2.245.798 til Ottar Dvergsdal, med tillegg av tingrettens kostnader til fagkyndige meddommere.
  • Og endelig skal Implenia dekke lagmannsrettens kostnader til fagkyndige meddommere.

Hva angår sakskostnader så strammer altså lagmannsretten til skruen et par hakk: Tingretten fant at partene måtte dekke sine egne utgifter. Lagmannsretten mener at selv om Dvergsdal ikke har nådd fram med fullt vederlagskrav, så er det ikke tvil om at firmaet har vunnet saken i det vesentlige. Dvergsdal har vunnet fram på alle de sentrale tvistepunktene i saken, både rettslig og når det gjelder tidsbruk.

Dommen falt 3. oktober i år.

PS: Ottar Dvergsdals advokat ønsker i en epost til Veier24 å presisere følgende: Dommen innebærer at Implenia må betale i overkant av 14,8 millioner kroner når renter og saksomkostninger er beregnet.

Advokaten skriver at han i likhet med firmaet Ottar Dvergsdal er svært glad for en grundig og meget godt begrunnet enstemmig dom fra Gulating lagmannsrett.

Arild Hermstad, Miljøpartiet de grønne (MDG).
Les også

MDG-topp ut mot statens pengebruk i klimasøksmålet: – En trussel mot rettsstaten

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.