IEA sier olje- og gasselskapene ikke kutter nok metan

Olje- og gassindustrien sørget for utslipp av 70 millioner tonn metan i fjor.

IEA sier olje- og gasselskapene ikke kutter nok metan
IEA-sjef Fatih Birol ber olje- og gassektoren gjøre mer for å redusere utslipp av den kraftige klimagassen metan. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Det internasjonale energibyrået (IEA) ber olje- og gasselskap gjøre mer for å kutte utslippene av klimagassen metan.

I en rapport fra organisasjonen mandag, kommer det fram at en nedgang på rundt 10 prosent i metanutslippene i 2020 hovedsakelig skyldtes produksjonskutt som følge av lavere etterspørsel under koronapandemien.

IEA advarer om at mengden metan som blir sluppet ut i atmosfæren, kan øke igjen når produksjonen av fossilenergi øker igjen, og ber land og selskaper om å gjøre mer for å kutte utslippene.

Utslipp på 70 millioner

CO2 utgjør brorparten av klimagassutslippene, men metan er også sterkt bidragsytende til den globale oppvarmingen, fordi den på mer effektivt vis fanger varme i atmosfæren.

IEA sier i rapporten at olje- og gassindustrien sørget for utslipp av 70 millioner tonn metan i fjor, tilsvarende de totale energirelaterte CO2-utslippene til hele EU.

– Det finnes ingen god grunn for å la disse skadelige lekkasjene fortsette, sier IEA-sjef Fatih Birol.

Han legger til at regjeringer kan bidra til å løse problemet med mer effektive reguleringstiltak.

Les også