VANNKRAFT

Norge produserer 98 prosent fornybar kraft, men bruker 46 prosent fossil varmekraft fra Europa

Ifølge NVEs opprinnelsesgaranti-beregninger.

Midtfjellet vindpark har utvidet parken med 11 nye turbiner i juni. Men hvem forbruker strømmen de produserer?
Midtfjellet vindpark har utvidet parken med 11 nye turbiner i juni. Men hvem forbruker strømmen de produserer? Foto: Midtfjellet Vindpark
Hanne LøvikHanne LøvikJournalist
4. juli 2018 - 14:24 | Endret 4. juli 2018 - 16:30

Årsaken til den oppsiktsvekkende statistikken er at de fornybare energiprodusentene i Norge selger fornybargarantiene sine til selskaper, kommuner og enkeltpersoner i Europa. Den nasjonale ordningen med fornybargarantier er utformet slik at de som er villig til å betale for det kan sikre at etterspørselen etter fornybar energi øker. 

Andelen av fossil varmekraft uten opprinnelsesgarantier som Norge forbruker vokste fra 57 prosent i 2015, til 64 prosent i 2016 og så tilbake til 57 prosent i 2017. Det tilsvarer 46 prosent av den totale krafthandelen. 

Det viser tall som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nylig publiserte for den såkalte nasjonale varedeklarasjonen.  

98 prosent fornybar kraft-produksjon

Det kan virke kontraintuitivt fordi, som NVE også dokumenterer, ble det produsert 149,3 TWh i Norge. Fornybar produksjon utgjør 146,1 TWh av dette.

Som vi tidligere har skrevet om i TU var dette rekordhøye 2,8 TWh vindkraft, 0,2 TWh varmekraft fra biodiesel og enorme 143 TWh vannkraftproduksjon. 

Med bare 3,2 TWh fossil kraftproduksjon har vi altså en fornybarandel på 98 prosent! Men dette er altså produksjonen og ikke forbruket. 

Frivillig ordning

Opprinnelsesgarantier er en frivillig ordning innført av EU i 2001 (Direktiv 2001/77/EC). Norge sluttet seg til ordningen i 2006 som den del av det felles energimarkedet under EØS-avtalen. 

– Opprinnelsesgarantier gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Ordningen bidrar dermed til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig sammenliknet med andre energikilder, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge. 

Ordningen med opprinnelsesgarantier innebærer at forbrukere, det være seg næringslivet eller husholdninger, må betale en tilleggspris for å kunne påberope seg at de bruker fossilfri strøm. 

Fornybar strøm: 19 prosent

Andelen strøm som omsettes med opprinnelsesgaranti i Norge har økt fra 19 TWh (15 prosent) i 2015 til 21 TWh (16 prosent) av kraftforbruket i 2016 til 25 TWh (19 prosent) i 2017. 

Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet, ifølge NVE. Og når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti til et utenlandsk selskap kan de ikke lenger definere kraften du får som fornybar. 

16,4 gram CO2 og 0,81 milligram radioaktivt avfall per kWh

Derfor legger man til grunn at det som blir omsatt uten garanti har samme produksjonsammensetning som kraften som til sammen blir omsatt. Det som kalles «European Attribute Mix» (europeisk restmiks). Det er altså 16 prosent fornybar energi, 57 prosent fossil varmekraft og 27 prosent kjernekraft. 

Norge er en del av det fysiske europeiske strømnettet. Strømmen som produseres fra norske fosser går på tvers av landegrensene, og kraft fra kull-, gass- og atomkraftverk på kontinentet forbrukes også i Norge. 

Brukes utslippstall fra teknologiene som står for denne kraftproduksjonen kan CO2-faktoren for norsk kraftproduksjon anslås til 16,4 g/kWh i 2017. Tilsvarende tall beregnet for radioaktivt avfall er 0.81 mg RW/KWh. 

Koster i underkant av 1000,-/året

Fjordkraft hadde tidligere opprinnelsesgaranti inkludert i sine strømabonnement. Men nå må man betale 59 kroner i måneden for å få det samme. 

Slik forklarer Hafslund opprinnelsesgarantier. <i>Illustrasjon:  Hafslund.</i>
Slik forklarer Hafslund opprinnelsesgarantier. Illustrasjon:  Hafslund.

Hafslund har et tilbud som heter Grønt valg. Det skal garantere fornybar strøm. I tillegg får man regnskogsplanting. Det koster 2 kroner ekstra hver dag. Altså 750 kroner ekstra i året. 

Norges Energi økte nettopp prisen sin fra 1,50 til 1,99 kroner ekstra om dagen. 

Prisen for opprinnelsesgarantier for europeiske forbrukere kan ligge på rundt 2 euro pr MWh, ifølge analyse gjennomført av Oslo Economics.

Kostnaden skyldes markedsføring

På markedet er garantiene solgt fra store kraftprodusenter til selskaper som representerer flere mindre selskaper, gjerne via meglere, til kraftselskaper. Slike meglere fungerer som børser som har en rekke opprinnelsesgarantier som de kan selge som pakker til markedet. 

Store volumer blir solgt mellom land, store kraftprodusenter og svært store selskaper og strømselskaper. Prisen på garantiene varierer derfor svært mye over tid og mellom de ulike kategoriene.

Ifølge analyseselskapet Greenfact, lå gjennomsnittsprisen mellom oktober 2016 og oktober 2017 for generelle garantier på mellom 0,26 euro/MWh for nordisk vannkraft til nesten 3 euro pr MWh for nederlandsk vindkraft. Det tilsvarer fra 1 til 8 prosent av den norske og nederlandske elektrisitetsprisen. Siden da har prisen økt betydelig, og prisen lå i 2018 på omtrent det dobbelte. Det gir imidlertid fortsatt kraftprodusenter og meglere en god margin.

Forskjellen på en opprinnelsesgaranti koster for produsent, megler og forbruker. <i>Skjermbilde:  Oslo Economics</i>
Forskjellen på en opprinnelsesgaranti koster for produsent, megler og forbruker. Skjermbilde:  Oslo Economics

I rapporten til Oslo Economics viser de at den typiske kraftprodusenten gjerne selger en garanti for 0,30 euro per MWh, mens forbrukeren betaler 2 euro for den samme garantien.

70 prosent av kostnadsforskjellen skal gå til å dekke distribusjon og markedsføringskostnader i hos strømselskapene. Det skyldes altså at det krever store avdelinger for å markedsføre produktet i markedet ovenfor forbrukerne.

OBS! I en tidligere versjon av denne saken skreiv vi at andelen fossil varmekraft var 57 prosent. Det riktige er 46 prosent av krafthandel i Norge. Vi beklager feilen og takker våre svært oppmerksomme lesere. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.