BYGG

I Gjemnes betaler de 7144 kroner i vannavgift, i Stavanger 1023. Her ser du hvorfor

Norges fem dyreste kommuner forklarer seg.

Bilde: Kjersti Magnussen
28. aug. 2015 - 06:00

Torsdag viste Teknisk Ukeblad at det er store forskjeller mellom kommunene i Vann-Norge.

Det er ikke bare alderen på vannrørene og hvor mye som lekker ut som varierer, innbyggerne merker det også på lommeboka: 6121 kroner skiller Norges høyeste og laveste vannavgifter.

Under forklarer de fem dyreste og to billigste – kommunene prisen innbyggerne må betale for vannet.

Interaktiv grafikk: Sjekk status for vannrørene i din kommune

1. plass - Gjemnes

Gjemnes kommune i Møre og Romsdal har Norges høyeste vannavgift med 7144 kroner.

Her forklarer Alf Høgset, driftsleder for tekniske tjenester, hvorfor.

– Vi dekker områder i grisgrendte strøk der det er kostbart å levere vann. Samtidig har vi et begrenset kundegrunnlag med rundt 270 abonnenter. Det er lange ledningsføringer ut til mange forskjellige plasser, og det koster. Mange av innbyggerne er koblet til private vannverk som ble etablert her ganske tidlig, mens kommunen sitter igjen med den delen av nettet som er mest grisgrendt, sier han.

Les også: Disse kommunale tjenestene er folk mest – og minst – fornøyd med

Stor stas når kong Harald og dronning Sonja ankommer Gjemnes kommune på et fylkesbesøk i fjor vår.  Vannavgiftene i kommunen er ikke like stas.
Stor stas når kong Harald og dronning Sonja ankommer Gjemnes kommune på et fylkesbesøk i fjor vår. Vannavgiftene i kommunen er ikke like stas.

Sitter igjen med regningen

I tillegg har kommunen gjort store utbygginger, blant annet i et industriområde hvor man ble forespeilet vekst de neste årene.

Denne veksten har imidlertid ikke slått til, som betyr at kommunen sitter igjen med store investeringer som må dekkes inn – blant annet gjennom vannavgiften.

Høgset tror likevel det finnes en måte å få den ned på. Kommunen har nemlig tilbudt kundene vannmålere, som betyr at de ville betalt etter forbruk. Men dette innebærer en risiko, og den er det ikke mange som har vært villige til å ta, ifølge driftslederen.

Han liker ikke at Gjemnes topper listen.

– Jeg syns det er litt synd at det kommer fram at vi har høyest vannavgift. Det er kun de kommunale abonnentene som har denne avgiften, de som er koblet til det private har nok en lavere avgift, sier han.

Les også: Mistet oljejobben, fikk langt høyere lønn i kommunen

Granvin kommune har Norges nest høyeste vannavgift.
Granvin kommune har Norges nest høyeste vannavgift.

2. plass - Granvin

I Granvin kommune i Hordaland må en stor kjøttprodusent ta skylda for den høye avgiften på 7080 kroner, ifølge ordfører Ingebjørg Winjum (V).

– Grunnen til den høye vannavgiften er at Gilde hadde slakteri i Granvin, og hadde store kvalitetskrav til vannet. Kommunen måtte derfor bygge nytt renseanlegg, sier hun.

Etter noen år la imidlertid Gilde ned slakteriet, som gjør at utgiftene må deles på abonnentene - som det ikke akkurat er så mange av i kommunen. 

– Dette er ene og alene årsaken, sier ordføreren.

Les også: – Her er det jobb for ingeniører i mange tiår fremover

3. Samnanger kommune

Samnanger er den andre Hordalandskommunen på listen. Mye av grunnen til avgiften på 7034 kroner er topografien i området, forteller Endre Kulleseid, avdelingsleder for drift og vedlikehold.

– Vi har få innbyggere og har bygd ut mye de siste årene, blant annet to vannverk. Dette er en kommune ute på landet, og da er det ikke noe særlig med tettsteder. Det gjør at utbyggingene blir dyre. Når man er i grisgrendte strøk, som det er mange steder i rundt om i Norge, så blir det slik, sier han.

Ifølge Kulleseid er det et langt ledningsnett i kommunen og store kostnader forbundet med fjordkryssinger og legging av sjøledninger, noe som kan være med på å forklare avgiften.

Les også: Vannledningen som gjorde 35.000 mennesker vannløse var fra rett etter krigen

4. plass - Leksvik

Leksvik i Nord-Trøndelag har landets fjerde høyeste vannavgift på 7008 kroner i året.

– I utgangspunktet har vi en dårlig råvannskilde, sier Leksvik-ordfører Einar Strøm (Sp).

Kommunen bygget derfor i fjor et helt nytt renseanlegg med ny teknologi. I tillegg regner de med vekst i kommunen, så vannverket har vesentlig mer kapasitet enn det som i dag er nødvendig.

– I tillegg til høy vannavgift, så er vannverket kraftig subsidiert. I kommunens driftsbudsjett er dette en betydelig belastning, sier Strøm.

Les også: I denne kommunen forsvinner 73 prosent av vannet ut i ingenting

Det er dyrt å produsere vann på Røst. Det merker innbyggerne på lommeboka.
Det er dyrt å produsere vann på Røst. Det merker innbyggerne på lommeboka.

5. plass - Røst

Øykommunen Røst har landets femte høyeste vannavgift med 6800 kroner i året.

– Å produsere vann på Røst er veldig dyrt, forteller Røst-ordfører Tor-Arne Andreassen (Ap).

Han forklarer den høye vannavgiften med et forholdsvis nytt renseanlegg.

Råvannet på øya er overflatevann og kvalitetskravene gjorde at kommunen måtte bygge et dyrt renseanlegg. På den lille øya med 550 innbyggere er det dessuten få å dele kostnaden på.

Etter at kommunen havnet på den såkalte Robek-lista, har de også vært nødt til å fastsette vannavgift etter kostpris.

– Selvfølgelig er det upopulært. Vi trenger vann, men økonomien i kommunen er slik at vi ikke kan subsidiere dette, sier Andreassen.

Les også: 135 år gamle håndmurte rør holder møkkavannet unna Oslo

Stavanger har Norges laveste vannavgift, men de neste årene får innbyggerne en høyere regning.
Stavanger har Norges laveste vannavgift, men de neste årene får innbyggerne en høyere regning.

Og her koster vannet minst...

Her er kommunene som kan smykke seg med å ha landets laveste avgifter:

  • Kongsberg - 1023 kroner
  • Stavanger - 1023 kroner
  • Kragerø - 1026 kroner
  • Sola - 1035 kroner
  • Hå - 1147 kroner

Sammen med Kongsberg har altså Stavanger landets laveste vannavgift med 1023 kroner. Hvordan klarer de det?

– Det er en kombinasjon av flere faktorer, sier vann- og avløpssjef Jarle Furre når Teknisk Ukeblad ringer.

– En viktig grunn er at vi er medeiere i et interkommunalt selskap, Ivar, som betjener flere kommuner i regionen når det gjelder rensing av avløp, produksjon av vann og transport til og fra kommunegrensene. Dette er et effektivt system. Samtidig er vi en kompakt kommune som har kort vei til det meste. Vi har ikke de lange transportstrekkene som mange andre kommuner sliter med, sier han.

Les også: Norges teknologiske nivå er milevis bak andre vestlige land

Vil ikke vare evig

Furre forteller også at de er tynt bemannet i forhold til sammenlignbare kommuner, som er med på å holde kostnadene nede.

Men vannavgiften vil likevel ikke forbli så lav som nå. I løpet av de neste neste fem årene blir det endringer.

– Ivar har lagt opp til en prisøkning, som vil påvirke oss. Grunnen er at man er i ferd med å bygge nye store renseanlegg for vann og avløp. Det planlegges også en ny råvannskilde, og andre tiltak for å øke sikkerheten i vannforsyningen og samle avløp fra nye utbyggingsområder i regionen, sier han.

Ønsker et lavt nivå

Kongsberg har i flere år hatt Norges laveste kommunale avgifter. Vannavgiften er 1023 kroner.

– Vi er flinke til å utnytte og samordne ressurser. Skal vi bygge gang- og sykkelvei eller vei, så ser vi gjerne på vann og avløpsrørene samtidig, sier Kongsberg-ordfører Vidar Lande (Ap).

Til tross for Norges laveste vannavgift, så driver kommunen vann og avløpstjenestene til selvkost. Det vil si at vannavgiften dekker alle kostnadene til disse. 

Prislappen i årene fremover vil imidlertid være avhengig av hvor mye av vann og avløpsrørene kommunen velger å skifte ut.

Hvilke erfaringer har du med din kommune? Fyll ut skjemaet under.

Noen av landets dyreste bygg er bygget på landets dårligste grunn: Bjørvika synker

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.