I åtte år forsøkte norske aktører å gjøre den lønnsom. Nå vil kanadiere fullføre Norges første havvindpark

Havsul 1 kan stå ferdig i 2022.

I åtte år forsøkte norske aktører å gjøre den lønnsom. Nå vil kanadiere fullføre Norges første havvindpark
Illustrasjon av vindparken Havsul 1, som etter planen skal ligge fem kilometer utenfor Harøya i Sandøy kommune. Foto: Vestavind offshore

Sommeren 2008 ble den første konsesjonen for en offshore vindpark i Norge delt ut.