I 2016 var 3 av 10 registrerte nybiler i Norge ladbare. I 2017 gjaldt det samme 4 av 10. I år bør det bli mer enn halvparten

Men det er Kina som virkelig dytter elbilmarkedet fremover.

I 2016 var 3 av 10 registrerte nybiler i Norge ladbare. I 2017 gjaldt det samme 4 av 10. I år bør det bli mer enn halvparten
Det globale salget av ladbare biler vil ifølge Bloomberg New Energy Finance ta av fra 2025. I 2040 anslår de at disse vil stå for 54 prosent av nybilsalget. Foto: Bloomberg New Energy Finance

1. og 2. februar arrangerer Teknisk Ukeblad Media Nordens største konferanse om elektriske kjøretøy, Nordic EV Summit 2018, sammen med våre partnere i Norsk Elbilforening, Electric Mobility Norway og Nordic Energy Research.

Interessen for den engelskspråklige konferansen strekker seg langt utenfor de nordiske landene - i fjor trakk den deltakere fra 27 land. Bransjefolk, byråkrater og politikere vil lære av det norske eksempelet, om hvordan politiske føringer og infrastruktur har redet grunnen.

Årets hovedtema for konferansen er «Reaching mass market», og Norge er en naturlig arena, for vi er fortsatt i førersetet:

 • Av 158.650 nyregistrerte personbiler i 2017, sto elbiler for hele 33.025, noe som utgjør en markedsandel på 20,8 prosent. I tillegg kommer de ladbare hybridene, som i fjor sto for 18,4 prosent av nybilsalget.
 • I desember bikket den ladbare andelen av nyregistrerte personbiler over halvparten av den totale omsetningen, fordelt på 27,5 prosent rene elbiler og 22,5 prosent hybrider.

Dette er verdensrekord. Med god margin. Og det er noen grunner til at det er blitt slik. 

Hvorfor velger vi elbil?

Elbilforeningen gjør hvert år en undersøkelse blant norske elbileiere, hvor de blant annet spør om hva som er viktigste årsak til at folk valgte elbil. I 2017 tronet lavere driftskostnader øverst på argument-lista - hele 77 prosent av respondentene oppga dette som en vesentlig årsak. Som nummer to rangerer miljøhensyn, deretter flere økonomiske insentiver, som gratis bompassering og lavere årsavgift.

Fra andre markeder vet vi at overgangen til el er svært prissensitiv. I Danmark har for eksempel elbilveksten stoppet helt opp - etter at myndighetene innførte en registreringsavgift som bare tilsvarer 20 prosent av fossilbilene sin. Og det er neppe tilfeldig at desember 2017 ble foreløpig beste måned for elbilsalg i Norge - rett etter at usikkerheten rundt en mulig engangsavgift ble parkert.

Ser vi på tu.nos egne søkeanalyser, er det helt tydelig at pris og rekkevidde er enkeltfaktorene ved bilmodellene som folk er mest opptatt av. Oversikten over mest solgte bilmodeller i Norge i fjor, viser at Volkswagen e-Golf gikk helt til topps etter en rekkeviddeoppgradering. Også BMW i3 hevder seg godt, halvannet år etter at den økte batterikapasiteten med 50 prosent

Ellers styres selvfølgelig et valg av personbil av utvalg og tilgjengelige modeller. De fleste vil ha en bil som kan dekke så mange av sine behov som mulig, og problemet er fortsatt at man ved å velge elbil samtidig, i de fleste tilfeller, velger vekk utstyr man kan forvente selv fra småbiler. Som tilhengerfeste eller takstativ. 

Selv en bestselger som Tesla Model S har, av tekniske eller kapasitetsmessige grunner, slike mangler. Men her vil ting skje. Alle store bilprodusenter utvikler nå et bredere utvalg el- og hybridbiler - hvor de til dels skreller bort tidligere mangler. For eksempel ryktes det at Audi e-tron Quattro vil komme med hengerfeste.

I 2016 var 3 av 10 registrerte nybiler i Norge ladbare. I 2017 gjaldt det samme 4 av 10. Med nåværende takt er spørsmålet om nivået for 2018 blir 5 eller 6.

Den økonomiske forutsigbarheten er på plass, og vi vet at mange venter på kommende modeller som Tesla Model 3, Jaguar i-Pace, ny Nissan Leaf, Hyundai Kona, og Audi e-tron Quattro.

Kina rocker verden

Men Norge er et lite land. I et globalt marked er vi interessante først og fremst på grunn av den prosentvis høye elbil-penetrasjonen, samt en grønn energimiks som gjør miljøgevinsten høyere enn andre steder. Det store volumet for elbilsalg bæres av andre markeder.

Tall fra Bloomberg New Energy Finance viser at det globale elbilsalget økte med 63 prosent i tredje kvartal 2017, sammenlignet med samme periode året før.

Totalt ble rundt en million ladbare biler solgt i 2017, og Bloomberg anslår nå at at det årlig vil bli omsatt hele 60 millioner i 2040. Anslaget er høyere enn tidligere år, og økningen skyldes lavere batteripriser, samt uttalte strategier og forpliktelser fra en rekke bilprodusenter. Bloomberg anslår at 54 prosent av nybilsalget, og 33 prosent av verdens totale bilpark vil være elektrisk i 2040.

Verdens største bilmarked, Kina, er forventet å lede an i utviklingen. Halvparten av alle solgte elbiler i 2017 ble omsatt i Kina, og trenden ser ut til å fortsette, godt hjulpet av solide støtteordninger fra myndighetene:

Ifølge en rapport fra International Energy Agency (IEA), vil Kina i 2040 stå for mer enn 40 prosent av det globale EV-markedet. Og dette skjer samtidig med at land som Tyskland, Frankrike og Storbritannia fullstendig faser ut biler med fossilt drivstoff.

Men de fleste land har fortsatt umodne elbilmarkeder. 95 prosent av alle elbiler omsettes faktisk i ti land: Kina, USA, Norge, Storbritannia, Frankrike, Japan, Tyskland, Nederland, Sverige og Canada. Bloomberg New Energy Finance forventer at det globale salget først vil ta av i perioden 2025 til 2030, når prisnivået på usubsidierte biler blir enda mer konkurransedyktig. India blir en vesentlig aktør, når de skal elektrifisere bilparken innen 2030.

Andre funn fra KPMG-rapporten

 • BMW rangeres som verdens ledende produsent innen e-moblitet. Tesla er nummer 2, kinesiske BYD nummer 3.
 • Lederne tror i på et marked som i 2040 er fordelt på 26% elbiler, 25% brenselcellebiler, 25% fossile og 24% hybrider.
 • Brenselceller er årets #1-trend, med et opprykk fra 5. plass i fjor. 
 • 50% av lederne mener fortsatt at diesel er et teknologisk levedyktig alternativ.
 • 94% av lederne mener vi vil ha fungerende reguleringer for autonome kjøretøy senest i 2040.
 • 43% av de respondentene tror ikke de vil eie et eget kjøretøy i 2025. 
 • 73% av lederne er overbevist om at tradisjonelle kollektivtransportløsninger innen ti år kan erstattes av autonome enheter som møter opp på forespørsel.
 • 56% av lederne tror 30-50% av fysiske utsalgssteder for biler vil være borte innen 2025.
 • En hovedstrategi for suksess hos produsentene er samarbeid med aktører fra konvergerende næringer, for å ta ut potensialet i fremtidens økosystem.
 • 55% av lederne mener rene batteridrevne kjøretøy vil mislykkes på grunn av utfordringer med å sette opp nødvendig infrastruktur. 

Kilde: KPMG Global Automotive Executive Survey 2018 - 900 ledere og 2100 konsumenter har respondert.

Data og tilkoblinger

Rådgivningshuset KPMG lanserte i forrige uke sin «Global Automotive Excecutive Survey 2018» hvor de har intervjuet rundt 900 toppfolk fra bilindustrien og 2100 konsumenter, for å avdekke trender og prognoser i årene som kommer. Der kommer det fram at Kina utmerker seg også på andre områder enn volumsalg.

Med sine nesten 1,4 milliarder innbyggere har Kina spesielle utfordringer, blant annet rundt befolkningstetthet og dårlig luftkvalitet i byene. Satsningen på elektriske kjøretøy, samt energikilder som vind, sol og kjernekraft, henger selvfølgelig tett sammen med dette, og myndighetenes incentiver gjenspeiler utfordringene de må jobbe med.

Kinesiske bilprodusenter har en ganske annen tilnærming til fremtiden enn europeiske: 

KPMG-rapporten avdekker blant at kineserne har en mer disruptiv tilnærming til bilmarkedet, og de regnes nå som de mest innovative rundt forretningsmodeller.

Mens etablerte, europeiske produsenter i høy grad satser på en videreutvikling av eksisterende kompetanse og forretningsmodeller, tenker kineserne i større grad nytt. For eksempel akter de å være ledende innen autonomi og samkjøring. Og mens etablerte europeiske produsenter ranker batteribiler som viktigste megatrend, plasserer kineserne “connectivity and digitalization” og “creating value out of big data” øverst på lista.

Når de blir spurt om de ser på programvare- og elektronikkselskaper fortrinnsvis som konkurrenter eller potensielle samarbeidspartnere, svarer 71 prosent av de kinesiske direktørene at de tror på samarbeid som en hovedvei, mens tilsvarende tall fra Vest-Europa bare er 56. 

Kinesiske direktører viser dessuten en holdning til at det er avgjørende å lykkes i hjemmemarkedet først, for deretter å ekspandere ut i verden.

Totalt anslår 74 prosent av respondentene at kun 5 prosent av verdens bilproduksjon vil foregå i Vest-Europa i 2030. Dette sier en del om fremtidens maktsenter.

Ny teknologi endrer markedet

Det er spennende tider - for bilbransjen og for energiprodusenter som skal forsyne en voksende flåte av elektriske biler, ferger, tog og fly. Politiske rammebetingelser endres i takt med utbredelse, og publikums forventninger øker både i forhold til teknologiske nyvinninger, pris og miljøavtrykk. 

Ny teknologi gjør betydelige endringer mulig, i en takt vi har knapt har sett maken til.

Og samtidig som verden kan lære mye av å se til Norge, kan også nordmenn lære mye av hva som skjer på den andre siden av kloden. Under Nordic EV Summit 2018 bringer vi de ulike perspektivene sammen på scenen, og håper det vil legge til rette for fruktbare debatter.